I rt -J 37 37 L676,2ffL 32.710,— 6 7 25,— - I f 142.462,4a I I I VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. Lasten. Baten. Werkelijk bedrag. Art. Na wijziging. Oorspronkelijk. Oorspronkelijk. Na wijziging. tf a 20.492,63 10.520,— 10.520,— 900,— 900,— 2.127,41 ff XI. 2.400,— 30.050,— 32.707,30 ff 227’39 X 141.835,— 130.500,— Totaal der baten Totaal der lasten 121.900,— 133.235,— 133.161,43 Batig saldo Nadelig saldo 8.600,— 8.600,— 9.300,97 ff 141.835,— 130.500,— 130.500,— 141.835,— 142.462,40 III. Rekening van kapitaalsinkomsten en -uitgaven over 1 954. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Werkelijk bvdri Inkomsten. Uitgaven. Art. Werkelijk bedrag. Na wijziging. Oorspronkelijk. Oorspronkelijk. Na wijziging. 1.887.140,- 3.559.340,— 2.090.000,— Totaal der inkomsten Totaal der uitgaven 2.090.000,— 3.559.340,— 1.887.140,— r ff ff ff ff ff ff ff ff 260,— 200,— 50,— 500,— ff ff ff ff ff IX. X. 1. II. III. IV. Verhaal van pensioensbijdragen enz Vergoeding door schuldenaren voor bemoeiingen der Hypotheekbank in zake de exploitatie hunner panden Diverse baten Gezien De directeur, BEKINK. I Memorie. Memorie. 4.333,03 7.238,06 I. II. II. Rente van het kapitaal Rente in rekening-courant Rente van door geldnemers bij de Hypotheekbank gedeponeerde gelden Rente uit anderen hoofde Kosten van schatting en onderzoek enz. Memorie. Memorie. Memorie. De administrateur, ARINK. ff V. VI. VII. VIII. I- II. III. IV. 89.720,— Memorie. Memorie. Memorie. 250,— 2.000.000,— Memorie. 90.000,— Memorie. 8.425,— Memorie. 2.150,— 91.600,— I Memorie. 2.000.000,— Memorie. 90.000,— Memorie. 4.500,— 3.116,32 45,94 2.160,— 1.100,— 50,— 500,— II. Hypotheekrente Rente in rekening-courant Rente uit anderen hoofdeI Door geldnemers betaalde kosten van schatting en I onderzoekI Vergoeding voor vervroegde aflossing1 Boete voor te late betaling Vergoeding van onkosten door geldnemers Vergoeding voor het door de Hypotheekbank gevoer- 1 de beheer enz. a. van het Noodhypothekenfonds b. van het Rijkshypothekenfonds Verlies bij executie Diverse lasten Afschrijving op dubieuze debiteuren i ƒ2.147.200,— 595.200,— 266.940,— 550.000,— 122.603,311 1. II. 123.300,— 1.270,— 1.800,— 2.147.200,— 1.050.000,— 266.940,— 95.200,— 115.000,— 1.270,— 1.800,— Op te nemen kapitaal Door geldnemers te deponeren Aflossing op hypotheken Overboeking van de vorige dienst 89.716,90 ff f Te sluiten hypotheken Teruggave aan geldnemers van door hen gedeponeerde gelden Aflossing van kapitaal Overboeking naar nieuwe dienst -I s 142.462,4| 1.376,7! 2-166.-1 V. I. 100.4 31,dl 526.9S ^1. II. 571.1? 887,9| 522, Memorie. 230,— Memorie. Algemene onkosten: a. personeel b. vergoeding aan de Gemeente voor gebruik van I localiteit enzI c. pensioenslasten1 d. kosten van ongevallenverzekering e. kosten van invaliditeitsverzekering f. kosten van keuring en ziektecontrole g. bureaukosten, drukwerk, zegels en diverse on kosten h. uitkering aan de Gemeente wegens bijdrage in de kosten van beheer i. belastingen enz GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. II. Rekening van baten en lasten over 1954. f 1.225.000,— 395.200,— 266.940,— 8.423,79 2.O8ó’o5 Memorie. 235,- 353.940,-| 1.050.000,-1 388.000,-j 95.200,-1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 491