INHOUD. ALPHABETISCH REGISTER. i I Echtscheidingen Eerste Hulp Eigendommen (Grondgebied en Erediensten Erfpacht Exploitatie-Mij. Scheveningen N.V. Faillissementen Financiële besluiten (Verschillende Financiën Geboorte Gebouwen (Gemeente-) Geestelijken Geld-, crediet- en bankwezen Geldleningen Gemeentebedrijven en diensten (Organ, van Gemeentebegroting Gemeentebelastingen Gemeentebestuur Gemeentebrandweer Gemeente-eigendommen Gemeentegebouwen Bruggen Burgemeester Burgemeester-De-Monchy-fonds Burgerlijke Stand Bijzonder onderwijs Demobilisatie-uitkering Détailhandel Diensten (Organ, v. Gemeentebedrijven en Diensten (Takken van Dienstgebouwen Dienstplichtadministratie Dienstplichtformulieren (Uitschrijving Dienstplicht, lichtingen Dierenbescherming Directeuren en administrateurs Doodschouw Drankbestrijding Drankwet Drenkelingen (Redding van Bijlagen I. Het Bestuur II. Bevolking Grondgebied en eigendommen 31 37 48 24, 38 62 33 54 22 37 55 20 15, 16 71 37 17 15, 16 15 67 t./m. 69 20 67, 68 29 17 30 28,29 28 27 Blz. 33 1 58 19, 20 53 35 36 26 10, 40 19 41 21 66, 67 21 34 19 15 66, 67 36 22 17 21 22 1 e.v. Blz. V, VI 1 19 21 21 22 29 30 33 33 35 37 39 52 66 67 37 22 21. 22 III. Grondgebied en eigendommen IV. Financiën V. Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid VI. Openbare gezondheid VII. Volkshuisvesting VIII. Waterstaat IX. Verkeer X. Landbouw, handel en nijverheid XI. Arbeid XII. Maatschappelijke steun en voorzorg XIII. Volksontwikkeling en -opvoeding XIV. Erediensten XV. Landsverdediging College van Burgemeester en Wethouders1,2 Colleges van curatoren 13,54 Commission uit de Raad (Vaste 4, 5 Commissiën, waarvan alle of enkele leden door de Raad of door Burgemeester en Wethouders zijn of zouden zijn benoemd5 t/m 15 Commissiën van Toezicht op het onderwijs12, 54 Comité tot steun aan hulpbehoevenden (Gem. 9, 40 Conservatorium voor Muziek (Koninklijk 62 Consultatiebureau voor Alcoholisme (Vereniging 29 Consultatiebureaux42 t/m 44 Coöperatieve verbruiksverenigingen Crediet- en bankwezen (Geld-) Criminaliteit Crisis Comité (Haags in liquidatie Blz. Aankoop grond21 Academie voor Beeldende Kunsten54 Administrateurs (Directeuren en17 Afgifte Bewijzen goed gedrag5, 69 Afgifte Bewijzen Nederlanderschap33, 69 Afstand van grond (Kosteloze 21 Alarmeringen26 Alcoholisme” (Vereniging „Consultatiebureau voor29 Algemeen Haags Comité (Stichting 64, 65, 66 Algemene Politieverordening Ambacht Ambachtsscholen (Techn. Scholen) Ambtenaren van de Burgerlijke Stand Ambtenaren (Gemeente-) Ambtenaren der Gemeentesecretarie16,18 Ambtenaren van de Politie23 Ambtenaren bij de takken van dienst15, 16 Apothekers29 Arbeid37, 38 Arbeidende klasse (Vereniging tot verbetering der woningen van de Arbeidsbemiddeling Arbeidstherapie Arbeidswet Arti et Industriae (Nederlandse Vereniging Autobusdiensten Avondnijverheidsscholen Bad- en zweminrichtingen30 Bankwezen36 Bedrijven en diensten (Organ, van 17 Begraafplaatsen30 Begroting 21 Belastingen22 Beroepskeuze (Voorlichting bij 38 Bescherming van dieren29 Bescherming van kinderen, meisjes50 Besmettelijke ziekten30 Bestuur (Het 1 e.v. Bevolking19 e.v. Bevolkingsregister20 Bewaking rijwielen25, 26 Bewijzen van goed gedrag69 Bewijzen van Nederlanderschap33, 69 Bibliotheken (Leeszalen en 59, 60 Bioscoop- en toneelvoorstellingen (Toezicht op 24 Blindenzorg49 Bond Vacantiebezigheid voor schoolkinderen! Haagse 47 Bouw- en Woonverordening30 Brandverzekeringsfonds Brandweer 26, 27 21 15 Gemeentelijk Comité tot steun aan hulpbehoevenden 40 Gemeentelijke inspectie van het onderwijs53 Gemeentelijke Schoeiseldienst40 Gemeentelijke studiebeurzen58 Gemeenteontvanger15 Gemeentepersoneel15 t/m 17 Gemeentepersoneel (Regelingen met betrekking tot het 16, 17 Gemeentepersoneel (Ziekte onder het L7 .,,-21 Gemeentepersoneel (Zuivering van het17 ,”26; :27 Gemeentepolitie22 t/m 26

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 4