38 55 aanvragen voor 18.715,— 1.070.605,23 3 758 3 813 aanvragen voor ƒ1.089.320,23 31 B. 1 018 aanvragen voor 339.220, 73.665,— 270 aanvragen voor 4.444.650,40 16 551 aanvragen voor ƒ4.518.315,40 15 3 041 posten ƒ657.176,90 2 434 aanvragen voor 865.815, 2 zodat werden uitbetaald In 1954 zijn dus meer verstrekt 96 leningen met een bedrag van ƒ249.732,68. 35 164 103 34 45 37 198 12 33 3 6.382,80 43.281,— 27.087,— 4.563,95 9.787,90 4.580,50 42.393,94 2.972,35 7.606,92 183,60 1.975’01 89.262,41 97.472,64 Afgewezen en ingetrokken werden 2 191 aanvragen voor ƒ793.875,— Op 31 Decem ber 1954 waren nog in behan deling 243 aan vragen voor ƒ71.940,— Afgewezen en ingetrokken werden 968 aanvragen voor ƒ322.010,— Óp 31 Decem ber 1954 waren nog in behan- heling 50 aan vragen voor 17.210,- ingekomen zijn in 1954 De gemiddelde beleensom voor: a. goud, zilver en juwelen b. textielgoederen c. diverse goederen bedroeg per belening in Bijkantoor A respectievelijk 61,77, 15,71 en ƒ26,22 en in Bijkantoor B respec tievelijk 51,09, f 16,34 en ƒ24,18, terwijl gerekend over beide kantoren te zamen de gemiddelde beleen som onderscheidenlijk f 54,89, 16,09 en 24,91 bedroeg. In vergelijking met 1953 was de gemiddelde beleen som van beide kantoren in 1954 respectievelijk ƒ4,02 hoger, f 2,06 hoger en f 0,24 lager. zodat werden uitbetaald .14 117 leningen voor ƒ3.652.500,40 tegen 14 021 leningen tot een bedrag van ƒ3.402.767,72 in 1953. Het voor ondernemers gefinancierd bedrag van 657.176,90 werd als volgt besteed Woninginrichting Rijwielen, bromfietsen Kleding, schoeisel, textiel Fornuizen, comforen, geysers Naaimachines Wasmachines Kinderwagens Muziekinstrumenten Stofzuigers Haarden, kachels Schrijfmachines Radio’s Uurwerken Gramofoonplaten Diversen I. Leningen op schuldbekentenis, voor verstrekking van contant geld. Op 1 Januari 1954 waren in behandeling van het vorige jaar 2 795 leningen voor 750.100,23 tegen 2 629 leningen tot een bedrag van f 644.165, in 1953. In 1954 zijn dus meer verstrekt 166 leningen met een bedrag van 105.935,23. II. Leningen op schulbekentenis Afbetalingsfinanciering Op 1 Januari 1954 waren in behandeling van het vorige jaar: 1 155 posten ƒ319.626,88 426 781 In 1954 werd in 236 gevallen aangifte gedaan, dat het beleenbewijs was verloren of op andere wijze in het ongerede geraakt. Op regelmatige wijze zijn deze beleningen afge wikkeld. Er werden uitbetaald 752 vernieuwingsvoorschot- ten ten bedrage van ƒ311.166,55 en 1 990 verdelings- voorschotten tot een bedrag van 252.740,98. Het aantal vernieuwingsvoorschotten daalde in het verslagjaar met 22 en het verstrekte bedrag met ƒ3.874,60. Het aantal verdelingsvoorschotten nam zowel in aantal als in bedrag toe, nl. 177 en 46.786.57. In 34 gevallen werd door de Politie beslag gelegd op een onderpand. In 4 van deze gevallen was op December 1954 nog geen beslissing genomen. ingekomen zijn in 1954 16 281 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CREDIETBANK 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 C. Leningen op schuldbekentenis. Art. 20, 1ste alinea van het Bankreglement. Voorschotten op pensioenen. Ari. 20, 4de alinea van het Bankreglement.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 500