I I i 1 1 I I I I I I 5 1 H 1 I J J 111 J I j 11 1" i 1^ 38 i J 1 I 1 H 1 li i|i h i" °ih§rts r i J s I .sII a| 5 <7> - s co 3 J3 J <7> .S s s g s St I s fi s 5 -□ is o 8 in oo m rd O' 00 8 m 04’ vi NO cd 2 3 3- 5 _s o s 5 I E s a s *a <z> 5 1 <5 ISA £S I S® I 2 j S I p1 1 1 ia *k s I S I I ££2222 o" r£ 00" ui o 2S32SS in X-M V© O-’ O-’ vi m ox v© q cn V© x-< x-« o T-x" 04 04 04 04 §?-- 2 I 5S L L L® L L OO -X VI Ox" Ox -re- x^r x?t 04 x-x in rt co_ o rd 00 Ox rd ■re- in O' 00 o- X— •n x© 00 00 00 ox s i 11 s L LIL L I Ox’'o4r-c>oxO' o- —x 00 co nd 0- Ox Ox in Oxre-Oxvdrdre- x© m 00 o- 04 ro 04 o re re re re i 3£33§g *x <x r> xs s 2££ 3 P5 r— 04 04 re VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CREDIETBANK. R 04 n© rf r- m ox <n O\ <N O-^ <O O J re-” Tt oo vf Tt I r R nd R 04 co R s a 0 re- 04 oc in gx oo m 00 04 r*-, OO ND m Ox O 04 m rT xt ir> in in tn ir> Ox Ox Ox ox Ox Ox x-^ x—I r—x—x— ’5 C ffi M) re <D 03 g re 3 c re <s C3 *0 5 re «J _2 ÖD NO 04 04 15 ft M cs re fl C re 60 u fl OC •O o CQ oo CÖ g oi) fi T) O CQ 00 <4 rê o CQ t/iew Q n ND O 04 04 VI Ox OO rf <n vo r- m Vi re- 04 04 t cd 8 ts 2 g s j O «n 04 04 r- o rer oo re^ oo^ oo cd~ in oo' r-' cT -re' Q VI 04 2‘ jn vd rn VI oi o4 rO 04 04 04 N© 04 m Ox 04 H JD “E S <D Q rn a> Q. O> <0 E .5 Q, tn U N O re- in o 3 •E O- I CO 00 m 00 o- VO re m, co VI 00 □3 ■o O) -Q JM N Ox c c 2' u H Ox Ox en i o- OX m m rd ■O Tf 04 04 VI 04 00^ 00 c*l Ox cn 04 Tf Tf vT 04 04 04 04 04 04 m Ox 04 00 04 Tf **"1. c<t Tt VI oC VI V-T vo 00 vo m vi c*i o^ in ox Tt o_ of cn vi rf ko" o-" 04 04 04 04 04 04 a a a a a 2 Ox 8. VI 00 W O o C4N - vx vx - '^tO'cno4©Tf CO OX 04 04 ’-t x—X—x~< x-H O' O~ o-' oi 04 uS o .E 3 0) 03 o jü o 0> U "R (D VI VI 04 Tt Ox CO Tt m Tf -— Ox Ox m ox 00 VOOXXOr—OOx—! O' Ox OX OX 00 Tf vi V© XO VI VI Ox a R vo 00 tt rt vi co VI -tf- VI rf O' 04 rr 4- -« TT vo 04 OX 04 VO 00 0- vo 04 Ol 04 04 04 m ox v-i m 00 00 Ox m nd x—m m V) v© r~ vi 00 Tt -^r ox ox nd r- m m 00 x—Ox 00 04 04 Ox 00 m r-OONCrfTj-Tj- Tt VI r- o- V© NO 00 t-r - xr r*l OX 00 O' O- i 3É 0-° 2 E •g 8 2 5 E2 4) V o rh m ox 04 Ox rt V© viNCrti/"! OX OX O; NO VO O^ 00 00 vi 04 00 o- o* m 00 m rr vi xo v© v© I 00 o- I <"1 A. Ox vi rd~ 04 m ox O'* "tt" 3 E 8 8 3 g E j O 4> 04 04 VO 04 OX 00 OXTfOOOXOJ^ 04 04 NO Tt rj- m m vi Tt m m n© v© 04 m O' 04 'A. A. OO O\ -f -f -rf ND 04 04 m m m m I I »n»n 1^ I, <rtr v© VI V© VI Q vcf V© v© q Vi cn 04 ox v© vi ox V©’ OX x-x’ Tt 04 V©’ Tt O' VI VI C c o re - m O I I VI 04 VI I I VI rx? t-T en of ox** O-N©x<frN©V-)x-x VI Tt in Tt 00 N© oi NO O O ON dr 04 nd m o m oo©o4cnTj-Tj- a R a R R 04 fj ’c to .5 42 C g a c 3 OO co On 04 m 00 ro O' OX m •n dx-'dxroT Tt rf »n m m m R R R R R •n I I O 1 o^ 1^ 1^‘n‘nin rr rf ox «n re-" rf o- ox 04 00 04 -re >n 04 04 O; x o^ rd rd ND rd re- x© m m x—c*t 04 04 re- m 04 04 Ox x—1 04 rn Tt re in vx tr> in in Ox Ox Ox Ox Ox Ox 1 x—H X—X—X X—X X—X X—X 2É ■I 5 C u o2 R R Ox O- 04 OO Ox Ox Ox x—re- <n ox ro to 04 re- OX 04 no 00 re- re- X 04 04 04 04 o o n n re re R R R R R SO R R ox x— in 04 O- Ox ro 04 in n© rd x .S E .2 c ts U 4> c .2 c g> I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 503