I 42 De verlies- en winstrekening 1954 vermeldde een nadelig saldo van 8.943,94. Vereniging voor Wijkverpleging, Stille Veerkade 20 en Gedempte Sloot 167. Consultatiebureau Waldeck Pyrmontkade 2 met kringbureaux te Scheveningen en Loosduinen. Nutskliniek, Achter-Raamstraat 15. Vereniging voor Ziekenverpleging te Scheveningen, Duinstraat 19. Aan ontvangen jaarverslagen is m.b.t. de hierna opgenomen instellingen het daarbij vermelde ontleend. Stichting Haagse Groene Kruis-Centrum Kraamverzorging”Van Speykstraat 31. Op 31 December 1954 waren 37 gediplomeerde kraamverzorgsters en 3 leerlingen aan het centrum verbonden. In de loop van het verslagjaar werden 728 kraam- verzorgingen verricht (7 563 verzorgingsdagen). Een aantal aanvragen voor kraamhulp moest worden af gewezen, omdat niet over voldoende hulp kon wor den beschikt. Algemene Haagse Polikliniek, Prinsegracht 43, Varkenmarkt 11 en Rhijnvis Feithlaan 12. ’s-Gravenhaagse Vereniging tot Bestrijding der T uberculose. De exploitatierekening over 1954 vermeldde een tekort van 12.249,71. De rekening over 1954 vermeldde een voordelig saldo van 80,70. Het aantal leden van de vereniging was op 31 December 1954 3 600 (1953: 3 011). Poliklinieken van ,,De Volharding”, Gedempte Burgwal, Gouvemeurlaan, Mient en Rhijnvis Feith laan. Tl 321 voor i Poliklinieken. Aantal specialisten en artsen Aantal bezoeken Aantal bestralingen 14 38 846 14 121 14 590 5 982 3 300 1 400 1 600 1 000 Van de per 31 December 1954 ingeschreven 29 623 personen waren in totaal: lijdend aan t.b.c lijdend aan inactieve t.b.c Aantal personen overleden aan t.b.c. Aantal keuringen voor bedrijven enz. Aantal keuringen volgens de Ongevallenwet Aantal gezinnen voor huisbezoek Aantal sanatoriumuitzendingen Reeds ingeschreven patiënten waarvan: lijdende aan t.b.c inactieve t.b.c. geen t.b.c. hadden Aantal ingeschreven nieuwe patiënten waarvan: lijdende aan t.b.c inactieve t.b.c. geen t.b.c. hadden Wijkverpleging. Aantal wasbeurten aan huis Aantal verzorgingen aan huis Aantal gelegde verbanden aan huis Aantal malen laatste hulp verleend Aantal injecties 18 440 16 639 1 318 6 566 18 547 5 730 17 875 18 688 1 960 6 982 49 1 807 9 953 1 172 82 9 495 Aantal consulten door artsen Aantal kleine operaties Aantal inentingen Aantal diathermiebestralingen Aantal hoogtezonbestralingcn Aantal infra-roodbestralingen Aantal behandelde ongevallen Aantal injecties Gedempte Sloot 167 Poliklinieken, Consultatiebureaux voor Tuberculose; Wijkverplegingen. Consulten specialisten Consulten huisarts Consulten tandarts Hoogtezonbestralingen Diathermiebestralingen Injecties 1) De toeneming is ontstaan door een groter aantal consulten aan de Rhijnvis Feithlaan in 1954. 14 302 II 463 4 141 1 646 46 36 4 402 1 090 3,68%) 5 155 17,40%) 44 21 701 368 3 062 349 Aantal eerste bezoeken53 575 Aantal vervolgbezoeken124 420 Aantal bezoekers voor uitwendige geneeswijzen 69 465 Aantal bezoekers voor „medische” behandeling .177 995 Stille Veerkade 20 Consulten op spreekuren van de huis artsen en de specialisten Hulpverleningen door de zusters Hoogtezonbestralingen Bezoeken aan huis door de zusters Infra-roodbestralingen Diathermiebestralingen Aantal verpleegdagen 17331 679 4 595 12 057 12 292 411 560

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 51