39 s f 2000 - - 2000 1800 - - 1800 1600 - - 1600 1400 - - 1400 - 1200 1000 - - 1000 800 - 800 600 - 600 400 - 400 200 - 200 T T I JU 1954 17 I T I r 2 Z ~T T ~r VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING BIJLAGE IV. Aantal uitlceringgenietenden per maandelijkse teldatum krachtens de Sociale Voorziening Groep A c.q. Groep B. Personen Personen -Sociale Voorziening Groep A 2200 - - 2200 - Sociale Voorziening Groep B 1200 - o a <D LZ)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 523