39 18 VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING BIJLAGE V. Bedrijfsklassen. Leeftijdsgroepen. 3 0,2 Totaal 1 245 100,0 10 0,8 Uitkeringsperiode. Totaal 1 245 100,0 Totaal 1 245 100,0 BIJLAGE VI. 8.090 2.697 15.948 18 t/m 25 jaar B. De groepscontróle constateerde 181 gevallen van fraude; een totaal bedrag van ƒ25.224,55 aan verzwegen inkomsten werd vastgesteld. C. Door speciale onderzoeken werden 141 gevallen van fraude geconstateerd; een totaal bedrag van ƒ19.312,32 aan ver zwegen inkomsten werd vastgesteld. 3 46 6 59 In pCt. van het totaal. 0,5 4,8 234 3.260 1.667 Aantal personen. Aantal personen. 57 74 72 201 256 242 202 141 44 83 251 292 361 197 17 Aantal personen. 62 1 3 13 3 15 108 282 1 263 80 263 24 0,2 3,7 26 31 41 51 61 In pCt. van het totaal. In pCt. van het totaal. 4,6 5,9 5,8 16,1 20,7 19,4 16,2 11,3 3,5 6,7 20,1 23,5 29 15,8 1,4 5 0,1 0,2 1 0,2 1,2 8,7 22,7 0,1 21,1 6,4 21,1 2 1 week 2 weken 3 46 weken 7—13 14—26 27—52 53 en meer weken Gemiddeld aantal personen, dat uitkering ingevolge de Sociale Voorziening, groep A A. Gesplitst naar bedrijfsklassen. C. Gesplitst naar uitkeringsperioden. en B, genoot. B. Gesplitst naar leeftijdsgroepen. Aardewerk, glas enz Diamant Grafische bedrijven en fotogr. ateliers Bouwbedrijven Chemische bedrijven Hout, kurk, stro Kleding en reiniging Kunstnijverheid Leder, wasdoek en zeil Oer, steenkool en turf Metaalnijverheid en scheepsbouw Papier Textiel Voedings- en genotmiddelen Land- en tuinbouw Visserij en jacht Handel Verkeer Verzekeringswezen Overige bedrijven Huishoudelijk personeel Ongeschoolde arbeiders Hoofdarbeiders (geen vakkennis) Werkzaamheden van de Afdeling Onderzoekingsdienst. A. Normale huiscontróle. Onderzoeken na eerste of hernieuwde aanvraag om uitkering Onderzoeken in verband met hulpverlening aan de straathandelaren Tussentijdse controlerapporten Nacontróle Fraude-afwikkelingsrapporten ter regeling van de terugvordering 30 40 50 60 64 64 jaar en ouder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 524