43 Vereniging Gereformeerde Ziekenverpleging, De la Reyweg 297. Vereniging voor Wijkverpleging „Bezuidenhout” uitgaande van de Hervormde Gemeente, secretariaat: Carel Reinierszkade 45. Per 31 December 1954 waren 4 427 gezinnen als lid ingeschreven (in 1953: 3 421). Financiële gegevens werden voor het Gemeente verslag niet ontvangen. De resultatenrekening 1954 van de afdeling Stille Veerkade vermeldde een nadelig saldo van 2.551,25; die van de afdeling Gedempte Sloot een nadelig saldo van 1.825,11. Gedurende de spreekuren van de artsen werd in het Centrum aan 4 231 patiënten geneeskundige hulp verleend. Wijkverpleging der Hervormde Gemeente in Den Haag Zuid, secretariaat: Gouverneurplein 14. Stichting Lutherse Diaconessen-Arbeid, De Sille- straat 210. Vereniging Diaconessenarbeid in wijk VIII der Hervormde Gemeente, Tollensstraat 97-105. Financiële gegevens werden voor het Gemeente verslag niet ontvangen. De exploitatierekening over 1953/1954 vermeld de een voordelig saldo van 995,37; (1952/1953: 283,20). De Loosduinse Wijk- en Ziekenverpleging, Wil- helminastraat 73, Loosduinen. Poliklinieken: Wijkverpleging: Jul. V. 44 321 Vereniging Diaconessenarbeid in wijk VII der Hervormde Gemeente, Zuid-B innensingel 10. i, Kinderdagverpleging: Aantal kinderen Aantal verpleegdagen Wijkverpleging: Aantal patiënten aan huis Aantal huisbezoeken Aantal patiënten Aantal hulpverleningen Aantal huisbezoeken Aantal uitgeleende verplegingsartikelen Aantal consulten „fonds"-patiënten Aantal consulten „Gemeente”-arts Verstrekte baden Aantal hoofdbehandelingen Aantal hoogtezonbehandelingen Fondspatiënten en leden aan huis: Aantal patiënten (in 67 gezinnen) Aantal bezoeken Kinderdagverpleging in het Centrum: Aantal kinderen Aantal verpleegdagen Gemeentepatiënten aan huis: Aantal patiënten (in 56 gezinnen) Aantal bezoeken 271 18 510 145 5 744 438 159 5 985 2 354 4 002 3 823 2 207 76 7 601 57 8 317 67 3 336 74 6 189 Totale aantal bezoeken in de wijk 18 653 waarvan: bezoeken diaconiepatiënten gratis bezoeken aan leden Aantal spreekuren Aantal onderzoeken Aantal huisbezoeken Wijkverpleging: Aantal bezochte gezinnen Aantal huisbezoeken Aantal bezochte kraamvrouwen Aantal bezoeken aan kraamvrouwen Aantal hulpverleningen aan de wijkgebouwen Aantal uitgeleende verplegingsartikelen Aantal spreekuren specialisten Aantal consulten specialisten Aantal hoogtezonbestralingen Aantal infraroodbestralingen Kraaminrichting: Aantal kraamvrouwen Aantal babies Aantal bezochte patiënten Aantal bezoeken Hoogtezonbehandeling in het centrum Uitgeleende artikelen Aantal leden per 31 October 1954 Wijkverpleging: Aantal patiënten aan huis Aantal hulpverleningen 180 4 315 583 25 649 168 9 401 45 808 837 601 891 6 382 2 389 336 194 7 083 843 209 681 49 1 883 920 190 193 laan. 5 179 530 1 590 Consultatiebureau voor t.b.c.-bestrijding: 23 844 Consulten huisartsen en specialisten: Polikliniek Gouverneurplein Schlegelstraat ZZ Erasmusweg De la Jul. v. Loeve- Reyweg. Stolberg- stein- laan. 3 186 35 471 1) Het aantal patiënten is niet door de wijkverpleging opgegeven; is begrepen in de aantallen vermeld op blz. 42. Hulpverlening In de poliklinieken: Polikliniek Gouverneurplein Schlegelstraat Erasmusweg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 52