39 25 VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING B-object. A-object. pet. pet. pers. pers. A-object. B-object. pet. pet. pers. pers. 1 0,3 2 0,6 Totaal 314 100 350 100 pet. 314 Totaal 93 100 3 5 153 5 26 4 4 8 29 2 65 1 6 2 2,0 0,7 8,3 1,2 1,2 2,5 9,2 beneden 23 jaar 23 30 jaar 31 40 jaar 41 50 jaar 51 55 jaar 56 60 jaar 61 64 jaar 1 9 32 18 19 14 2 12 42 69 61 75 89 1,0 1,6 48,7 1,6 100 0,7 20,7 0,3 2 6 4 1 19 54 1 14 15 159 13 350 I 21 3 15 1 3 16 0,6 1.7 1,1 0,3 5,4 15,4 0.3 4,0 4,3 45,5 3,7 100 0,3 6.0 0,8 4,3 0,3 0,8 4.6 11 30 64 76 49 43 41 1,0 9,7 34,4 19,4 20,4 15,1 0,6 3,4 12,0 19,8 17,4 21,4 25,4 3,5 9,6 20,4 24,2 15,6 13,7 13,0 beneden 23 jaar 23 30 jaar 31 —40 jaar 41 50 jaar 51 55 jaar 56 60 jaar 61 64 jaar BIJLAGE XII. Gemiddeld aantal personen, dat krachtens de Gemeentelijke sociale werkvoorzieningsregeling voor handarbeiders in het jaar 1954 was tewerkgesteld. Aardewerk, glas enz Grafische bedrijven en fotogra fische ateliers Bouwbedrijven Hout, kurk, stro Kleding en reiniging Kunstnijverheid Leder, wasdoek en zeil Metaalnijverheid en scheepsbouw i Papier Textiel Voedings- en genotmiddelen Land- en tuinbouw Visserij en jacht Handel Verkeer Verzekeringswezen Overige bedrijven Huishoudelijk personeel Ongeschoolde arbeiders Hoofdarbeiders (geen vakkennis) Totaal BIJLAGE XIV. Gemiddeld aantal personen, dat krachtens de sociale werk voorzieningsregeling voor hoofdarbeiders in 1954 was tewerk gesteld. Gesplitst naar leeftijdsgroepen. B. Gesplitst naar leeftijdsgroepen. personen A. Gesplitst naar bedrijfsklassen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 530