39 f 30 8 VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING de Leeftijdsgroepen. Bedrijfsklassen. Totaal 177 100,0 100 Totaal 177 Maand. ƒ150.707,— ƒ2.898,— 3 301 Totaal 52 Totaal. Lonen reservisten. Takken van dienst. 9.550,58 9.550,58 98.471,40 98.471,40 2) I Restant-wachtgeld en -uitkeringen (UV ’52) 108.021,98 98.471,40 9.550,58 Totaal 2) Dit bedrag moet worden verminderd met 1279,46 voor terugontvangen en terug te ontvangen wachtgelden. 1) Uitkeringsverordening 1952. Bouwbedrijven Hout, kurk en stro Kleding en reiniging Leder, wasdoek en zeil Metaalnijverheid en scheepsbouw Voedings- en genotmiddelen Land- en tuinbouw Visserij en jacht Handel Verkeer Verzekeringswezen Overige bedrijven Huishoudelijk personeel Ongeschoolde arbeiders Hoofdarbeiders (geen vakkennis) Gemeentewerken Huisvesting, Gemeentelijk Bureau voor de Politie Gemidd. aantal. 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 In pCt. van het totaal. Totaal bedrag der uitkeringen. 31 41 51 56 61 Gemiddeld uitgekeerd totaal bedrag per week. 40 50 55 60 64 Gemiddeld uitgekeerd bedrag per persoon per week. 1.703,71 4.041,11 3.805,76 Aanta personen, aan het einde van de maand in uitkering 95 103 81 65 52 58 43 41 36 42 53 60 Gemidd. aantal. 6 20 43 33 33 42 1.703,71 4.041,11 3.805,76 In pCt. van het totaal. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 18 1 5 2 11 3 5 1 15 29 1 7 4 69 6 I Totaal aantal uitke ringen. 10.2 0,6 2,8 1,1 6,2 1.7 2,8 0,6 8,4 16,4 0,6 4,0 2,3 39,0 3,4 3,4 11,3 24,3 18,6 18,6 23,8 Aan tal we ken. w de weekgemiddelden der uitkeringen inge- aan zelfstandigen, groep B. Beneden 23 jaar 23 t.m. 30 jaar 338 464 463 300 223 307 179 189 198 168 194 278 14.699,— 20.156,— 22.448,— 15.393,— 9.476,— 13.508,— 7.888,— 7.439,— 8.655,— 8.557,— 9.2 IS IS.270,— B. Gesplitst naar leeftijdsgroepen. BIJLAGE XIX. Overzicht van De wedden en 3.675,— 5.039,— 4.490,— 3.848,— 2.369,— 2.702,— 1.972,— 1.860,— 1.731,- i 2.139,— 2.305,— 2.654,— BIJLAGE XVII. Overzicht van de aantallen, de bedragen en volge de regeling voor Sociaal-economische hulpverlening 43,49 43,44 48,48 51,31 42,49 44- 44,07 39,35 43,71 50,93 47,52 47,73 BIJLAGE XVI. Gemiddeld aantal personen, dat in 1954 in het kader van Gemeentelijke werkverschaffing was tewerkgesteld. A Gesplitst naar bedrijfsklassen. het totaal uitgekeerde bedrag aan wachtgelden, uitkeringen en lonen, lonen, verdiend in gemeentedienst, gesplitst naar de takken van dienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 534