39 31 4 VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING Maand. 46.534 Totaal 52 1 185 894,88 Bedrijven en diensten. Bedrag. 147.13 u ƒ97.191.94 Totaal s» Financiën (Afdeling Gemeentesecretarie) Gasbedrijf, Gemeentelijk - Geneeskundige en Gezondheidsdienst, Gemeentelijke - Grondbedrijf, Dienst van het Gemeentelijk - Gemeenteontvanger Gemeenteplantsoenen, Gemeentesecretarie Gemeentewerken Haven- en Marktwezen, Gemeentelijke Dienst van - Lichamelijke Opvoeding, Haagse Stichting voor - Onderwijs (Afdeling Gemeentesecretarie) Politie Apotheek, Gemeente - Badbeheer, Stichting Centraal - Bescherming Burgerbevolking, Bureau - Credietbank, Gemeentelijke- Duinwaterleiding Electriciteits-Bedrijf, Gemeentelijk - 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 163 173 219 105 82 93 69 61 61 49 50 60 Gemiddeld uitgekeerd totaal bedrag per week. U W W U U 1.084.30 264.91 85.26 339.29 3.891.62 5.586.74 5.562.56 59.94 2.765.25 2.724.— 1.423.36 572.05 273.53 279.44 831.65 803.09 521.50 363.83 7.354.76 2.747.21 2.543.50 7.358.09 410.67 1.358.87 Gemiddeld uitgekeerd bedrag per persoon per week. Totaal aantal uitke ringen. 6.981,— 7.272,— 8.804,— 4.014,— 2.989,— 3.207,— 2.693,— 2.225.— 2.095,— 1.836,— 2.066,— 2.352,— 6.443.85 w 4.304.90 u ƒ35.920.50 w 1.170.14 u 747,- 641,— 673,— 556,— 419,— 459,— 517,— 470,— Aan tal we ken. 10.748.75 u U ')w W 2)u U U 37.090.64 u w U U U W„ de weekgemiddelden 1.745,- 1.818,— 1.761,- 1.003,— 5» 1) w. 2) u. Januari Februari Maart April Mei Juni luli Augustus September October November. Dcce nber u u U U U U wachtgeld. uitkering. Reinigingsdienst, Gemeentelijke- Schoolkinderzorg, Gemeentelijke Dienst voor- Schouwburg, Koninklijke - Slachthuis, Openbaar - Sociale Belangen, Gemeentelijke Dienst voor- Vakcursus voor Werklozen Werklozenzorg en Personeelsvoorziening, Gem. Bureau voor- Woningbeheer, Stichting Centraal - Ziekenhuizen, Gemeente - der uitkeringen, ver- Totaal bedrag der uitkeringen. 42,83 42,03 40,20 38,23 36,45 34,48 39,03 36,48 34,34 37,47 41,32 39,20 BIJLAGE XVIII. Overzicht van de aantallen, de bedragen en strekt aan zelfstandigen, groep A. BIJLAGE XX. Verdeling restant wachtgeld en uitkeringen, uitbetaald aan niet of niet volledig tewerkgestelden, en aan tewerkgestelden op een lagere bezoldiging dan in laatste dienstbetrekking.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 535