39 32 2 15 VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING BIJLAGE XXI Uitkeringgenietenden Reservisten. Wachtgelders. Totaal. Vrouwen. Totaal. Mannen. Vrouwen. Totaal. Mannen. Mannen. Vrouwen. 3 8 11 12 9 21 Stand per 1 Januari 1954 Mutaties gedurende le kwartaal 1 8 9 2 2 2 2 19 Stand 1 April 1954 10 9 Mutaties gedurende 2e kwartaal 2 2 9 Stand 1 Juli 1954 Mutaties gedurende 3e kwartaal 1 Stand 1 October 1954 2 2 8 19 11 Mutaties gedurende 4e kwartaal 1 1 2 23 38 2 15 Stand 1 Januari 1955 10 8 18 2 2 12 21 Tewerkgesteld 6 9 6 6 11 17 Niet tewerkgesteld 8 12 4 Bovendien werd op 1 Januari 1954 aan 6 vastaangestelden, oud-wachtgelders, het bedrag uitbetaald dat het wachtgeld meer bedraagt dan de wedde. Dit aantal was op 1 Januari 1955: 4. 10 1 16 6 6 16 6 7 23 8 4 16 9 7 18 9 4 50 16 19 19 1 1 27 4 8 47 H 19 43 10 15 39 14 10 29 34 7 12 Overzicht van de aantallen wachtgelders, uitkeringgenietenden (ingevolge de Uitkeringsverordening 1952) en reservisten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 536