i i 40 Het verloop van het aantal ondersteunde partijen per jaar blijkt voor de verschillende groepen als volgt te zijn. Aanleidingen tot ondersteuning. Redenen van steunintrekking. Totaal In de loop van 1954 werd aan 3 048 partijen onder steuning toegekend. De aanleidingen waren als volgt. Het verloop van het aantal ondersteunde partijen over 1954 in de verschillende groepen blijkt uit het volgende overzicht. In de loop van 1954 werd van 3 095 partijen de onder steuning ingetrokken. De redenen waren als volgt. 16£ 9 I 47 (- VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Aantal ondersteunden per Steungroep. 31-12 1-10 1-4 3) 6 592 De tussen haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op 1953, Aantal ondersteunden per Steungroep. 1-1-49 1-1-50 1-1-52 1-1-51 31-12-54. 6 066 6 642 Redenen. Aanleidingen. 154 5,0 45 1,5 313 10,3 30 1,0 1 050 34,4 532 17,4 387 12,5 27 0,9 Hiderdom 700 23,0 'iet te rubriceren aanleidingen 272 9,0 Totaal 3 048 100 33 1,1 3 095 100 3 Gewone ondersteunden Valide ondersteunden Logementbewoners Niet-Europeanen Middenstanders Zwakzinnigen en zielszieken Bijzondere zorg Totaal Overlijden van het gezinshoofd of ander lid van het gezin 6 143 50 30 12 125 100 179 6 639 Aantal partijen. In pCt. van totaal. 6 288 62 42 12 132 91 180 6 807 6 124 33 41 12 132 91 160 6 593 5 616 47 19 13 128 98 145 6 127 71 30 13 121 118 162 6 135 20 39 13 134 90 161 Aantal partijen. 1 609 15 11 155 163 132 186 62 125 54 88 In pCt. van totaal. 2,0 4,0 4,3 6,0 5,0 5,3 4 475 146 6 11 109 86 187 5 020 6015 17 35 12 134 88 163 6 464 52,0 0,5 0,3 1,7 2,8 -) 1) 4) 4 867 105 20 11 120 104 199 5 426 5 386 56 36 II 135 85 184 5 893 6 143 50 30 12 125 100 179 I 6 639 6 135 20 39 13 134 90 6 592 Gedwongen of vrijwillig vertrek van het gezinshoofd Ziekte of ongeval van het gezins hoofd of ander lid van het gezin 8 16) 30 21) 9 1 10 18) 18 17) Toeneming of daling in 1954. Werkaanvaarding door onder steunde of gezinslid Werkweigering Fraude Overbrenging naar Sociale Voor- zieningsregeling Uitkeringen ingevolge de Werk loosheidswet Uitkeringen ingevolge Noodwet Ouderdomsvoorziening Overlijden Opneming in verzorgingshuis, ziekenhuis, e.d Huwelijk of aangaan van con cubinaat Alimentatie is voldoende I Man teruggekeerd in het gezin van de verlaten vrouw Vertrek naar elders Uitkeringen ingevolge de Ziek tewet Wordt in staat geacht in eigen onderhoud te voorzien Niet te rubriceren redenen Werkloosheid (niet door ziekte of ongeval) Wegens zwangerschap of beval ling Gewone ondersteunden Valide ondersteunden Logementbewoners Niet-Europeanen Middenstanders Zwakzinnigen en zielszieken Bijzondere zorg Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 540