H =h 40 Samenstelling der steunpartijen naar gezinsverband en burgerlijke staat. gezindte, waarbij naast de procentuele verhoudingen in voorgaande jaren tevens de verhouding is gegeven van de Haagse bevolking per 1 Januari 1954. l 2 sSuu Kerkelijke gezindte der ondersteunden. De 9 029 verschillende personen (namelijk 9 687 partijen min 658 dubbeltellingen meermalige onder steuningen), die in 1954 als ondersteunden in de ad ministratie voorkwamen, zijn in nevenstaande tabel verdeeld naar de door henzelf opgegeven kerkelijke VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Jaar. In pCt. van totaal in: Gezindte. 1950. 1949. 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 5,0 5,1 5,1 5,1 5,3 4,9 27,0 14,1 15,6 1 606 17,8 100 100 100 100 590755 9270 9029 Stijging of daling in Aantal partijen per Gezinsverband. Burgerlijke staat. 1953 1954 1950 1952 1951 1-1-54 93 gehuwd 53 87 368 461 31 4 13 gehuwd 85 1 191 107 1 204 104 73 1 5 8 7 2 2 1 1 1 178 1 140 91 48 51 42 38 Totaal 6 639 6 592 173 576 3 47 5 weduwnaar gescheiden verlaten niet gehuwd geweest weduwe gescheiden verlaten niet gehuwd geweest weduwnaar gescheiden verlaten niet gehuwd geweest weduwe gescheiden verlaten niet gehuwd geweest 206 022 I 271 280 354 987 i 437 675 532 998 552 154 558 849 571 853 578 516 584 435 590 755 596 676 45 561 47 301 49 732 52 041 54 494 56 764 58 859 11 760 15 973 21 886 30 320 39 171 321 1 280 526 163 89 312 123 65 18 35 I 3 8,3 8,5 8,7 9,0 9,3 9,6 9,9 88 320 130 54 Herv. en W. Herv. Geref. R.-Kath. Ov. kerke lijke gez. a. Israël. b. Christel. c. Niet- Christel. Geen kerkel. gez. 38 96 53 13 4 31 2 3 1 15 37 14 2 1 Aantal in 1954. 3 611 130 3 215 27 422 18\ 5 28 10 3 I 4 11 11 2 14 12 16 1 2 2 17 36 8 2 1 2 1 95 42 3 2 3 2 3 3 14 52 39 16 1 18 13 37 4 4 Echtparen met kinderen. Echtparen zonder kinde ren Concubinaten met kin deren Concubinaten zonder kinderen 3 348 330 209 5,7 5,9 6,2 6,9 7,4 4 330 343 172 22 31 1 1 12 17 4 1 8 7 11 40,0 1,4 35.6 30,5 7,8 29,7 6 I 40 41 5 Vrouwen, hoofd van een onvolledig gezin. Mannen, hoofd van een onvolledig gezin. 307 1 332 565 147 Personen van 65 jaar en ouder te ’s-Gravenhage in pCt van de bevolking. 33 102 69 19 volkstelling 1899 1909 1920 1930 1947 Bevolkingsregister 31-12-48 31-12-49 31-12-50 31-12-51 31-12-52 31-12-53 31-12-54 1954. j X g Alleenstaande mannen. 14,4! 13,0 13,1 Totaal 9029 400 100 400 7 784j8 131:8 449 8 991 Alleenstaande vrouwen 467 I Totale Haagse bevolking. 5 S -4 I ïïg,&”? I o a 0,5 5,0 aantal. 40,8| 42,1! 41,81 41,31 40.9 1,4' 1,5! 1,3! 1,4 1,5 37,9 37,9 38,4 37,6 36,6 1951. i 1952. 1953. 31-12-54

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 542