i I 1 i s I i 1 i’ J 11 8 «2 S 5 li s i'H fg Ei X o 40 i e 11 s I 1 i’ if 1 M 8 2 19 E z x Q -S cq -2 5 S o - 3 d w UJ n oo Os si 3 8 en s Os' 3 3 8 en s si n R H 1: I I I I I I 8 8 8 8 8 8 S 2 5 E 21 n n n L n r- 5 5 ë- 4^ L l - r i S g E 5! 2 Mill., 3 K R S ’—C'rsC’—’— r^c'sónósc’ en sc V) r- - -- O B Z 2 S g s 8 S g jq -og 2 oe -a i 8 2 R S3 2 S SM 2 L L L L L L n r-Ttr-cso'o'r- w) wn cm oo rt os <u o I p 5 2 t i -f JË O 3 g S 5 5 -<-> .21 e i o i s o VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN cm oo O' Os SC Tf cm" en" oo r r-" cm" 'PJV X 00 sfnjspjooH 'PJV o g R oo 5 s m X> cm en CM C o b c O <v O o 'r CM OO IQ rn CM 5 7 cm" en cm en K) CM en’ CM cm en en en sC 00 SC cm’ en en -1 2- CM OS OO oo 00 o ei z. - ei-o Zl ‘J ffiX> JQ SC X) CM tri O os »Q SC 'r> CM <ri O cm' en en en SC oo’ SC CM en 00 m cm' CM O' OO m en O o o» -i 0) "D 0J CD en sn O' 00 en en o ei 0 ei-O m o Tt SC O SC o ei 2 2 t£ CO x> •6 I I 2« S 5 fg oö ti p en «n vn - - g cm o öo CM Os CM CM* SC en O ■c C/T I a g CA op ”u ca fc- “s m c "7 c 3 E S m c .g ri cm r- «c) SC O en sc oo oo vT sc Tf - - cm r- m O en sc Os en o o o T3 <P M o c CM en m in Os 'T en ■- Os «Cl r-' os w-> r- 3 ai un sc «n oó m ri o c s E (D O "O I .2 iS 5 ^3 si "B W g‘C H aq c i O ei 22 ÖO-Q V ft> CO £i I - e ca O r- m cm Os vS en (Z) W •<2" ■g ■g sc en o w^ CM en N C> S f" ©e Qi oi s gp c C ■E 3 00 'S .5 J3 73 a> «T "ca CA <N CM en en so os Os en Tt wn rt oo e» *- A Os en en CM <o <-4 c oo en SC O nr IQ Tt Tt oó Tf’ cm vS r-‘ sc o en Q> en rt en cm UJ CM ’5 N x C .2 jj .2i 'n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 556