rv I 40 40 I f H f 23 f 29J5 f f f f I I- VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. Beknopte inventaris over 1954. V. Afschrijvingen. Aanschaffingswaarde Boekwaarde op 1 Januari 1954. 31 December 1954. I Op 1 Januari 1954 7 157,75 4.022,25 4.022,25 1.434,44 8.058,36 1.434,44 985,70 985,70 74^55 7» 79,80 ,7 15.036,25 1.060,25 1.065,50 I 21.315,84') 18.816,94 77 77 Hieronder begrepen een overboeking van 8,64 Hieronder begrepen een overboeking van 108,—. 22 77 77 77 77 77 77 7? 77 1.965,37 159.157,39 77 77 77 77 I 27.975,91 117.958,48 77 77 77 77 109.307,67 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 236,92 41.248,26 14,73 I 956,46 29.635,90 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 119,*64') 100,— 77 77 77 77 77 77 77 23.264,16 77 77 74.683,33 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 Gemeentelijk Verzorgingshuis, Morsestraat 9. Meubilair en stoffering Keukeninventaris Wasserij-inventaris Gereedschappen en machines Genees- en heelkundige instrumenten Dekens en spreien Ligging en dekking Diversen (o.a. markiezen, aquarium) Diversen (o.a. markiezen, aquarium, tent, step, kinderwagen) I 42.676,79 Vermindering in 1954. 77 77 56.080,52 15.283,33 2.532,50 3.970,55 2.182,81 9.444,40 17.444,36 2.369,20 3.125,98 6.885,49 3.495,41 1.315,20 8,362*21 170,50 1.183,84 250,60 Vermeerdering in 1954. 16.690,93 1.850,21 939,06 59.523.49 28.173,06 1.382,71 3.275.34 3.210.7«i 7.309.35 12.611,75 3.129,31 3.646,42 19.418,94 11.239,87 691.46 1.221,60 1.012,W 2.157,87 9.260,84 Waarover afschrijving berekend. 5 5 8 8 5 20 10 10 5 5 8 8 5 20 10 10 50 5 5 8 8 5 20 10 10 5 15 25 25 10 10 20 20 10 Totaal afgeschreven op 1 Januari 1954. 57.772,42 40.437,41 4.570,53 2.303,25 1.668,26 1.957,22 2,95 7.247,24 1.999,20 5.945.44 2.035,72 182,80 506,08 230,96 1.445,79 4.136,43 553,03 Vermindering in 1954 wegens afboe- j king van het actief. 8.362,21 170,50 3.125,98 6.885,49 3.404,78 1.315,20 1.183,84 250,60 Afschrijving in 1954. 13.569,63 4.623,31 616,47 522,79 480,10 2.327,90 20.678,72 899,52 16.886,64 5.252,46 527,28 924,28 569,54 6.606,02 9.789,71 692,33 6.104,76 2.367,16 374,35 497,14 415,08 665,46 5.899,23 713*22 17.036,40 89.937,90 49.300,72 8.039,94 5.362,95 3.030,61 1.963,32 11,78 1.114,97 2.282,51 161.044,70 40.804,60 10.544,45 2.207,82 3.363,92 1.722,41 4.727,26 9.399,08 1.913,79 48.237,91 11.653,56 2.401,25 4.037,12 2.229,27 4.431,31 7.772,85 1.715,09 52.203,39 24.921,82 1.102,06 2.567,50 2.884,07 4.589,19 7.314,34 2.374,08 1.823,21 97.523,70 43.381,33 8.431,68 3.556,75 2.718,47 1.571,26 8,83 147.710,32 89.738,13 12.610,47 I 7.666,20 4.698,87 3.920,54 14.971,19 7.197,05 3.635,— 12.755,29 3.862,64 267,68') 753,28 937,50 336,32 1.107,35 5 5 8 8 5 20 10 10 10 Totaal afgeschreven op 31 December 1954. 13.314,18 8.872,71 317,11 724,46 596,96 1.492,41 3.361,61 613,47 44,76 Op 31 December 1954 Af schrijving in pCt. 614,47 3.367,78 40,— 11,64 56,— 614,47 3.367,78 40,— 474,04 690,— 5.391,07 1.940,60 302,40 1.185,40 17,75 1.573,19 730,98 1.291,— 1.012,04 1.544,40 9.518,48 1.185,40 1.657,68 602,— 4.320,— 80,12 30,60 90.049,69 12.750,06 6.351.— 4.856,62 3.920,54 14,73 5» M i i 1.991,56 1.360,18 157,30 172,38 105,22 905,90 3.560,— 317,49 8.570,03 18.816,94 6.919,87 622,98 1.291,— 1.012,04 1.544,40 9.518,48 1.185,40 1.657,68 317,65 i 109,14 I 1.888,88 1.744,43 I 23.354,79 I 122.262,21 62.031,83 46.668,36 4.318,38 2.794,25 2.138,15 2.349,28 5,90 2.256*84 122.562,99 43.718,44 15.275,92 4.738,88 324,68 606,63 460,40 4.717,14 8.045,28 455,41 34.624,34 J, 82.478,36 8.362,21 4,281,71 f 279.003,18 10.227,87 1.873,29 396,03 990,85 616,— 1.592,93 118,20 38,22 15.853,39 13.653,03 4.898,72 394,38 841,14 647,56 1.187,82 4.268,70 118,54 1.092,43 27.102,32 12.192,54 6.630,91 499,17 350,41 374,88 1.422,— 17.118,72 582,03 39.170,66 27.637,49 20.572,60 1.487,01 1.804,34 1.729,05 3.107,50 18.481,28 2.592,86 77.412,13 J, 65.124,55 16.906,02 2.928,53 4.961,40 2.798.81 1 1.037.33 17.562,56 2.407,42 123.726,62 159.555,53 2.360,36 1.215,52 97,852) 201,76 95,75 1.274,37 1.235,53 202.20 1.823,21 8.506,5501 I 42.336,86 21.062,63 2.268,77 1.631,96 2.097,87 2.891,60 20.312,35 4.215,97 96.818,01 39.830,03 l„ 27.203,51 l„ 1.986,18 I 2.154,75 2.103,93 I 4.529,50 I 35.600,— 3.174,89 f 41.153,90 24.310,42 1.223,03 I 2.522,06 1.915,— I 6.371,— 12.355,23 2.021,96 3.646,42 56.080,52 15.283,33 I 2.532,50 I3.970,55 1.. 2.182,81 19.444,40 1.. 17.444,36 I2.369,20 147.710,32 89.738,13 12.610,47 j 7.666,20 I 4.698,87 I 3.920,54 14,73 8.362,21 4.281,71 1.295,78 55 55 i 55 99.779,66 6.919,87 j 55 7.385,39 13.116,44 3.152,63 1.806,20 469,89 392,06 2,95 1.114,97 428,14 27.868,67 940.85 346,01 j 49,392) 103,28 50,60 308,88 I 951.85 I 118,54 i 165,72 3.035,122) f f 47.753,90 24.310,42 1.115,03 2.522,06 1.915,— 6.371,85 12.355,23 2.021,96 i 3.646,42 I 102.011,87 302,40 1.185,40 17,75 1.725,19') 7.320,10 3.251,24 280,65 707,84 326,71 2.720,16 5.297,41 755,23 1.823,21 22.482,55 41.808,46 22.274,70 932,23 2.015,98 1.684,04 4.926,06 8.218,80 1.468,93 3,646,42 86.975,62 Hoofdkantoor en bijkantoren Meubilair en stoffering Kantoormachines Rijwielen met hulpmotor Machines, gereedschappen en werktuigen Cantines (Meubilair, e.d.) Cantines (Apparaten, e.d.) Personenauto’s Diversen (o.a. markiezen) Gemeentelijk Verzorgingshuis, Westeinde 58. Meubilair en stoffering Keukeninventaris Wasserij-inventaris Gereedschappen en machines Genees- en heelkundige instrumenten Dekens en spreien Ligging en dekking Diversen (o.a. markiezen, aquarium) Gemeentelijk Verzorgingshuis, Laan van Meerdervoort 110-112. Meubilair en stoffering Keukeninventaris Wasserij-inventaris Gereedschappen en machines Genees- en heelkundige instrumenten Dekens en spreien Ligging en dekking Diversen (o.a. aquarium, kippenhok) Inrichtingskosten (i.v.m. uitbreiding) 39.830,03 27.203.51 1.986,18 2.154,75 2.103,93 4.529,50 35.600,— 3.174,89 I 116.582,79 111,— I 26.071,99 Gemeentelijk Tehuis voor Kinderen, Pletterijstraat 66. Meubilair en stoffering Keukeninventaris Wasserij-inventaris Gereedschappen en machines Genees- en heelkundige instrumenten Dekens en spreien Ligging en dekking Inrichtingsverbeteringen 4.222,21 1 281.720,38 2.794,56 f 764,18 202,60 1.669$] 5.720,70 46.6723»] 5.163,91 2.021,15 336,60 449,86 364,48 356,58 5.249,78 1.066,86 565,25 15.574,47 I 55.906,49 25.685.94 2.885.24 2.154,75 2.577,97 5.219,50 40.991,07 5.115,49 140.536.45 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 559