k"-^) I I I 1 cl I I 494j 22077 46 Haagse Vereniging voor Christelijke Gezondheids- kolonies, Bureau: Ferd. Bolstraat 33. Aan de verslagen van enige uitzendende verenigin gen is het volgende ontleend. Zonder gemeentesubsidie werden in kolonieverple- ging uitgezonden 2 kinderen met 71 verpleegdagen. Verlenging van de goedkeuring werd 236 maal aangevraagd (omdat geen uitzending plaats had bin nen de 4 maanden, gedurende welke het fiat geldig was); in 235 gevallen werd deze verlenging goed gekeurd. Voor uitzending gedurende een langere termijn dan 7 weken werd in 1 183 gevallen goedkeuring aan- gevraagd; in alle gevallen werd deze goedkeuring verleend. Een overzicht van de uitzending in 1954 via de Haagse Raad voor Kinderuitzending, met gemeente subsidie volgt in onderstaande tabel. Naar het koloniehuis „Pelzerkamp” te Epe werden in 1954 292 Haagse kinderen uitgezonden en naar „Bethanie” te Zeist 12 kinderen. De rekening van lasten en baten 1954 vermeldde een nadelig saldo van 5.486,07. Afdeling ’s-Gravenhage van de Katholieke Kinder uitzending in het Bisdom Haarlem, Bureau Regen- tesselaan 199. De rekening van baten en lasten over 1954 van de Haagse afdeling wees een nadelig saldo aan van 362,57. Vereniging Haags Comité voor uitzending van Nederlandse kinderen naar Buiten” (Kinabu), Bureau: Valkenboskade 413. In 1954 werden 260 kinderen uitgezonden naar gezinnen in de provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant. Naar de koloniehuizen „Kinabu” te Soesterberg en „De Decanije” te Vorden werden 234 kinderen uitgezonden. ’s-Gravenhaagse Vereniging voor Gezondheids- kolonies (Haagse Bleekneusjes), Bureau: Groot Her- toginnelaan 149. In 1954 had uitzending van kinderen plaats naar de koloniehuizen „Hemalie” te Soesterberg, ,,’t Hoge Hout” te Elspeet, het „Emmahuis” te Wijk aan Zee, „Ketelaar” te Ellekom, het „Rivierhuis” te De Steeg, „Heelsum” te Heelsum, „Heuvels” te Nun- speet, „Margriet” te Leiden en „Russenduin” (Bio- vacantieoord) te Bergen aan Zee. De exploitatierekening 1954 sloot met een voor delig saldo van 119,51. Vereniging. 597- 35035)/ 45.545,50 597' 35 035 45.545,50 3041 12 857),, 304 12857 16.714,10 16.714,10 456, 23.540,40 18108 23.540,40 234 12 3591/ 11.123,10) 9718 12.633,40 260 23.756,50 25 1050,, 1 050 25 1.365,— 1.365,- 3.463,20 61 2 664)„ 61 3.463,20 37.673,— 8.464,30 138 6511 8.464,30 409 37 673/ 37.673,—)2 484)135975/160.522,— 4 Gemeente subsidie. Gemeente subsidie. Gemeente subsidie. Gemeente subsidie. 409 37673 i 1381 2664,, Gezinsverpleging. I Vin l VeF' d-"" JÏZ l dagen. 409 37 673| 37.673,— 6511 Totaal 1 815) 85 943)/111.725,90 260)12359/ 11.123,10 's-Gravenhaagse Veren, voor Gezondheidskolo- nies (Haagsche Bleek neusjes) Haagse Ver. voor Chris- telijke Gezondheids- kolonies Katholieke Kinderuit- zending in het Bisdom Haarlem, afd. ’s-Grav. Haags Comité v. Uit- zending v. Ned. Kinde- ren naar buiten (Kinabu) Ned. Ver. Vacantieoord voor Lich. Gebrekkigen afd. 's-Gravenhage Vrijz. Christ. Gezond- l heidskolonie „Naar Buiten’’ afdeling s-Gravenhage I Eerste Ned. Ver. voor Kleuterzorg „Naar het Strand” Vereniging „Zorg voor voor het Achterlijke Kind” Dagverpleging. Kin I Ver‘ j i dagen. Totaal per vereniging. Kin I Ver' deren. Plceg’ dagen. Kolonieverpleging. Ver- i 456 18 108,,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 55