rz r? 40 40 1 7 I f - f I I f 140,79 I Ifi f VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN V. Beknopte Inventaris over 1954 (vervolg). Aanschaffingswaarde. Afschrijvingen. Boekwaarde op 1 Januari 1954. 31 December 1954. 418,41 J5 13.498,50 1.962,99 3.832,03 15.367,54 15.367,54 Noodtehuis, Delagoastraat 36. 20 6.795,58 3.665,43 3.091,88 6.222,03 8.571,96 7.276,47 9.818,86 Hieronder begrepen een overboeking van ƒ8,64. i) Hieronder begrepen een overboeking van 108, 24 25 I u 66.952,220 269,50 j 1 I f 13.281,52 117.958,48 J, J» Huize Cromvliet te Rijswijk (Z.-H.). Meubilair en stoffering Keukeninventaris Wasserij-inventaris Gereedschappen en machines Genees- en heelkundige instrumenten Dekens en spreien Ligging Diversen Inrichtingskosten Gem. Werkplaatsen voor Blinden c.a. Meubilair en stoffering Gereedschappen Diversen (o.a. stofzuiger, hondenhok) Recapitulatie Hoofdkantoor en bijkantoren G.V.H. Westeinde 58 G.V.H. Morsestraat 9 G.V.H. Laan van Meerdervoort 110-112 Gem. Tehuis voor Kinderen, Pletterijstraat 66 Huize Cromvliet te Rijswijk (Z.-H.) Noodtehuis, Delagoastraat 36 Gem. Werkplaatsen voor Blinden c.a Vermindering in I 1954 wegens afboe king van het actief. 8.778,79 2.901,06 Vermindering in 1954. Vermeerdering in 1954. 26.071,99 27.975,91 15.853,39 21.315,84') 5.720,70 26.032,60 1.962,99 7,998,68 132.932,10') 2.282,63 4.838,09 87L96 7.998,68 Waarover afschrijving is berekend. 5 8 10 5 5 8 8 5 20 10 10 50 760,27 10.081,63 192,85 11.034,75 27.868,67 8.570,03 8.058,36 8.506,550 3.035,120 4.711,78 3.091,88 3.109,83 437,77 2.616,70 55,36 3.109,83 1.149,83 11.968,33 163,36 21.914,27 4.729,62 311,14 933,52 1.334,58 3.895,50 8.794,46 2.840,80 5.620,65 69,21 1.810,— 84,85 1.964,06 Totaal afgeschreven op 1 Januari 1954. 20,53 4,26 19,12 3,73 3,03 2,44 44,17 28,95 634,80 808,99 40,91 2.442,53 4.561,99 Op 31 December 1954. Af schrijving in pCt. Afschrijving in 1954. Totaal afgeschreven op 31 December 1954. 5» 5» 22.332,68 4.870,41 313,58 977,69 1.363,53 4.530,30 9.603,45 2.881.71 8.063,18 54.936,53 8.778,79 2.901,06 269,50 598,80 639,65 3.174,— 8.469,90 409,10 5.007,31 30.248,11 23.354,79 4.022,25 s 1.434,44 1.065,50 1.725,19') 1.344,18 3.832,03 1.964,06 J 38.742,44') 38,— 61’12 149,79 48,21 I 730,— 84,85 863,06 I I f 50.374,54 39.170,66 34.624,34 15.036,25 15.574,47 6.795,58 11.034,75 240.194,53 I 23.264,16 4.022,25 1.434,44 1.060,25 1.573,19 149,79 3.665,43 863,06 f 36.032,57 380,— 122,23 1.344,18 7 8.778,79 I 2.901,06 269,50 i 598,80 639,65 3.174,— I 8.469,90 409,10 I 5.007,31 161.044,70 77.412,13 74.683,33 86.975,62 27.102,32 30.248,11 8.571,96 30,987,54 497.025,71 f 159.157,39 96.818,01 82.478,36 99.779,66 29.635,90 50.374,54 7.276,47 34,775,39 560.295,72 410,54 85,24 I 239,— 46,65 j 60,52 I 122.562,99 43.718,44 41.248,26 22.482,55 17.036,40 4.561,99 6.222,03 13,281,52 271.114,18 7.995,— f 23.773,55 1.182,98 34.775,39 598,80 I 639,65 3.174,— 8.469,90 409,10 5.007,31 f 30.248,11 f' 8.755,27 32.713,79 I 353,23 I I 279.003,18 I 116.582,79 I 109.307,67 102.011,87 I 42.676,79 30.248,11 I 15.367,54 42.022,29 I 737.220,24 13.964.43 2.054,59 283,08 425,54 784,40 1.356,30 1.513,55 2.472,61 3.178,10 26.032,60 22’632*16 360,38 30.987,54 I 10.968.69 35.741,88 1.346,34 48.056,91 J Op 1 Januari 1954. 281.720.38 140.536.45 123.726,62 122.262,21 46.672.30 54.936.53 13.498,50 48.056,91_ f 831.409,90 438,94 145,05 21,56 47,90 31,98 634,80 846,99 40,91 2.503,65 4.711,78 i 8.755,27 32.713,79 553,23 I 42.022,29 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 560