i i I I 1 PI JI ul)| iwl “Ml -'ll 11 0 yl S =i| ibi Hl €ïl iPl si I 1 11 I i-L 40 s- a a s 04 s I kj a i 04 g s 5 3 L R 1 i HOI n </j r* I bo •9 "2 i 11= a o S 5 N JS £5 a Rj 1 I -Tsh i Sst II 11 Ml Mil I M 1 I U ■I i 2 Hl III K 4 5 30 5 s s IS 82 8 8 18 a §f a o 2- a ■o- £2 S3 oo' 04 a 3 3 3 K? 5? o 00 a co OO 04 38 3 8 ?,8 8 5° 38 KsS a» s - 88 I S8 I <N© ko q aa S3 r v’ 5^ g s© ■1 2 !-> 2 .E.S^ g I i Ét 5 •I 5 its 2 O s Ji .s u C S3 t -N 2 21oSejJ c S 0 3‘c c 8|Wil -o w o (y N 0 ~:f:£ c-o m_> c <u c a> •2&c5g>8 5“i5|W QS-E^ <u ~o ■a g cx.-o:?« u c c t; O Q cö c <1> -s o- u. c js s'fs E:? I - 8 I f 11 S I S I I S i I cqI 82 I Sf2 I 8 -■ 22 00 00 5 -2 04} 5 •:8 •3 .S I IftapsHisli 8^-2 8-2 3 fS ^5>fS VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Os k. Os VI OC s S J S 5 _o os 04 0^ 04" os" r- k> 04 -T o k> _o 2 5 OS CT i -s N *o s o> f -s N O ”O 1 <D N o I s- ■I C4 JC oo co kj oo 04 CO Tf’ OO KJ oo tt co 00 KJ oo 04 04 co 04 CO co 04 KJ k? o< 88 OO 04 TT Tt K) oo" o-, CO 04 CO Os 04 OO K? 00 s 04 CO O" KJ Ki oo kj ro \D OO co ss 04 OO OO CO s© 04 00 oo 04 <0 04 KJ xj co CO 04’ oó KJ OO KJ oo 04 Os 00 Kj o 04 ri CO KJ CO 04 04' CO «o Tf CO co 04 co^CD OO co KJ 04 o- co r- r- O" CO o- o~ Tt Tf X X 04 CO Tf O" CO K) OO CO kj CO K) 1 sa- 04 04 r- ri CO KJ r 04 K, C4 Os Tt co 04 KJ 00 O-’ 04 ’t 04 \c 04" O O' CO o- co co co 04 04 5 Q s s 3? Os co O- co S i - CO Tt c_ r-^ co 04 CO CO 04 o m 14 -■Q -<N os KJ os KJ \C CO 04 sC KJ CO Ki §88 3 00 o o 'T Kt QO O4" Tf 04 O c =s ■Ëo 00 04 s© Tf O- OO Os^ Tt UO KJ^ 04" O-" 04" Os CO KJ 00 r+ 04 rt co -rf tT 1 co I 04" Kj" SS 1 s co’ KJ 04 Tr 04 j cq 04 r~~ s© 04^ ©s^ rr kT 04' 04" 00 co OO 00 KJ ggv4- KJt- 04 i i KJ O- 00 Os' 00" 04" 00 CO Tj- CO OO SC K> Tt K) O 00 4> c a> o O' O- os ’'t osj" 04' OO CO Os Os CO Tt KJ OO KJ OO Os 00 KJ 25 2f 3.2^ ■ioQ a u. N K _K 4 c c g t- ’i'i» g 5 ,c c 04 OO" z— CO rt Ky oo -> co" Os 04 00 CO O; KJ Tt 00 00 "o 4> fhi 5 C.É? M N -54 f is2 y0 s H 00" 04 i n K) ©a OO^ K^ Tf oo" rf" 00" K; KJ 04 rt O' O' 04 O' O-’ Os’ O*’ r- o- 04 04 Ti ro O' co CO. sC I -— 04' Tt I* r«< co O' I 04 r*j 04’ s s •q u E o ■5 ca Zl, Q O K t x 5 ‘.K 8 :g u ..2 c E -E S -a 3 - s Ö0 O <L> E o •c I V- J. •ft ■s N l.ios lloj t N S .E.E ■s 1 OT L© 04 OO IK? co I Tt OS da 00 c •g 8 5 3.S 3 8 i 5.2 His K a> <D tc -.1 CZ» a L—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 564