40 1 I 31 l~ VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN uit Indonesië gerepatrieerden. Totaal. 801.223,38 362.077,14 1.163.300,52 2.875,57 14.311,63 Kerstuitkering 135,90 618,55 482,65 5.072,65 285.726,67 415.300,98 129.574,31 Voorschotten 270.984,46 276.873,35 5.888,89 Totaal uitgaven 1954 1.870.405,03 951.896,58 Totaal uitgaven 1953 920.171,72 1.872.068,30 179.334,65 Totaal restituties 1954 104.548,22 232.207,23 336.755,45 Totaal restituties 1953 304.593,65 >s 5, t >5 Bijlage 9. Hulpverlening J, Kosten: Wekelijkse uitkeringen Winteruitkering Extra voeding. Oorlogs slachtoffers. 7.392,40 4.043,66 11.436,06 Uit Indonesië gerepatrieerden. 137.443,02 710,20 1.592,80 93.362,79 45.225,05 3.713,95 1.218,34 689,05 1.771,47 32.084,80 12.548,84 7.290,64 948,30 2.045,75 829,82 139.895,66 809,81 3.040,45 205.425,43 48.724,36 4.780,21 5.091,89 689,05 6.844,12 9.438,15 4.873,48 88.602,75 55.493,15 8.115,92 1.087,30 226,85 183.683,18 2.452,64* 99,61 1.447,65 112.062,64 3.499,31 1.066,26 3.873,55 aan oorlogsslachtoffers en Huisraad, kleding, ligging, dekking e.d. Uitkeringen ineens Reisgeld, verhuis- en transportkosten Verzorging buiten eigen woning Ziekenhuisverpleging Gezinsverzorging Medische hulp buiten ziekenhuizen Begrafenissen Diversen Restituties: Uitkeringen Verzorging buiten eigen woning Ziekenhuisverpleging Gezinsverzorging Medische hulp buiten ziekenhuizen Voorschotten Hierin is begrepen een bedrag van 803,74, waarvan de inning door andere gemeenten is overgenomen. Beheers- en administratiekosten 1954 206.493,60. idem 1953 187.334,45 |Ar 78.365,43 I 226.228,22 948.605,29 921.799,74 56.517,95 42.944,31 825,28 139,— I 226,85 |i 4.348,53

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 565