i 40 BIJLAGE 12. (blz. 34 en 35) BIJLAGE 13. OVERZICHT VAN DE UITGAVEN SEDERT 1945. (blz. 36 en 37). 33 OVERZICHT VAN DE IN HET JAAR 1954 ONTVANGEN BIJDRAGEN IN DE KOSTEN VAN STEUNVERLENING E.D. INGEVOLGE DE ARMENWET. 5 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 567