40 40 s f f 34 35 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN steunverlening e.d. ingevolge de Armenwet. Ondersteuning Omschrijving Begrafenissen Noodhuisvesting Totaal 124.558,! f 117.434,09 32.019,74 6.823,51 5.854,53 19.607,71 1.328,38 228,32 167,95 9.461,81 36.353,78 C. Verhaal op nalatenschappen 45.815,65 571,46 301.91 613,71 240,05 1.006,07 765,01 1.443,13 90 1.647,30 2.672,09 310,79 2.034,31 1.699.912,1 1.206.411,25 Totaal A-F 435.959,25 37.489,85 10.708,49 49.112,26 24.050,88 3.463.644,13 51.302,1 62.755,19 62.775,19 4.196,81 4.196,81 97.832,44 97.832,44 3.122,97 3.122,97 202.619,23 11. Van het Rijk, via de Verenigingen ontvangen subsidie 15.614,13 1.751.214,79 2-384.912,66 Totaal A-G f 1.206.411,25 53.103,98 10.708,49 49.112,26 24.050,88 5.479.514,31 241.26S.20 H. Beheers- en administratiekosten wegens inning van bedragen vermeld onder A-F f WA1Q,— 73.702,35 41.441,33 6.675,36 1.347,88 3.062,42 802.967,54 5» 5» SJ D. Terugvordering van: 1. Onrechtmatig genoten ondersteuning 2. Voorschotten aan ondersteunden 3. Voorschotten aan niet-ondersteunden Het credit-bedrag wordt veroorzaakt door een restitutie aan het Ministerie van Maatschappelijk Werk in verband met ten onrechte gedeclareerde kosten voorgaande jaren. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 21.627,59 223.495,88 243.21 18.406,17 96.496,47 254.427,37 14.067,22 7.665,95 91.064,40 74.401,56 77.273,22 74.776,78 9.832,50 15.007,32 23.697,28 44.561,69 93.809,59 9.354,10 8.540,58 11.308,59 Verzorging buiten eigen woning 1.492.560,63 14.285,13 6.649,75 293,03 275.508,68 132,24 4.500,10 15.432,86 56.148,15 13.040,27 4.332,52 1.520,04 5.087,30 5.933,70 143,15 113,11 1.557,57 Gezinsverzorging en gezinshulp 1.260,41 1.584,12 Medische hulp buiten ziekenhuizen, kunstmiddelen e.d. 575,82 597,55 38.253,30 51.302,64 1.492.560,63 14.285,13 202.619,23 15.614,13 148.023,22 3.293,90 12.162,33 19.534,62 35.648,75 398.147,40 1.968,25 39.982,41 107.001,40 383.571,74 74.776,78 9.832,50 15.432,86 56.148,15 15.007,32 24.268,74 44.863,62 1.333.1 8.209.9 Ziekenhuis en latoriumverpleging 1.530,19 115,52 3,55 16,96 1.109.3714 125.585,8 24.907j 31.088.1 32.458.9 JJ Bijlage 1 2 Overzicht van 7. Bijdragen van de ziekenfondsen in de kosten van antibiotica tijdens sanatoriumverple- ging van niet-aanvullend verzekerden B. Onderhoudsbijdragen ontvangen van: 1. Ouders Kinderen Grootouders Kleinkinderen Echtgenoten t.b.v. gescheiden of verlaten vrouwen 8. Bijdragen van de ziekenfondsen in de kosten van genees- en verbandmiddelen na de 42e dag van verplicht niet-aanvullend verzekerden 9. Bijdragen van de Provincie in de kosten van sanatoriumverpleging 10. Ontvangen bijdragen van de ziekenfondsen inzake het tekort van de vrijwillige verze kering over voorgaande jaren 1.372.467,07 140.543,42 348.072,52 124.957,72 113.704,77 7.673.41 165.805.3 1.868,1 21.234,8 8.779.41 de in het jaar 1954 ontvangen bijdragen in de kosten van E. Restitutie door de Gemeente ’s-Gravenhage en diverse andere gemeenten van de kosten van hulpverlening aan: 1. Vreemdelingen 2. Politieke delinquenten 3. Gerepatrieerden 4. Vestigingsgevallen A. Van betrokkenen ontvangen: 1Bijdragen, alsmede restitutie van uitkeringen ingevolge Sociale Wetgeving 2. Restitutie verhoging Sociale renten 3. Bijdragen in de kosten van ziekenvervoer G. Overige baten: 1. Netto loonafdrachten van in verzorging opgenomen personen 2. Van de ziekenfondsen ontvangen premie voor de aanvullende verzekering 3. Van de ziekenf. ontvangen bijdragen in de kosten van antibiotica van aanvullend verz. 4. Restitutie door omliggende gemeenten van de niet-gedekte verpleegkosten van aan vullend verzekerden 5. Bijdragen van omliggende gemeenten in de kosten van administratie van aanvullend verzekerden 6. Bijdragen van de ziekenfondsen in de kosten van genees- en verbandmiddelen na de 42e dag van de verplicht tevens aanvullend verzekerden 37.783.3l cr. 10.50b.l| F. Ontvangen uitkeringen van Raad van Arbeid, Rijksverzekeringsbank e.d wegens pensioenen en lijfrenten van verzekeringsmaatschappijen e.d van bedrijfsverenigingen, wegens kinderbijslag van Schade-Enquête-Commissies, Ned. Beheersinstituut, Mij. „Zeerisico”, e.d.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 568