40 40 f f f 36 37 f VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Aantal inwoners per 1 Januari 5> 34.891,95 1.565,90 27.766,52 123.800,47 I 1.356.047/43’ 5, 9.457.884,39 j 10.995.792,32 ƒ8.326.756,43 12.006.164,34 12.260.727,71 12.961.316,72 13.756.153,41 8.778.385, 8.468.156,98 j I 7.775.457,19 j 7.549,25 3.461,20 5.019,29 I 21.160,14 28.233,77 52.O77J 48.831,87’ f 36.489,91’ 8.319.207,18 12.239.567,57 12.939.130,74 f 13.727.919,64 7.738.967,27’ I Netto Uitkomsten 15,35 20,99 21,16 22,14 23,24 17,68 17,16 Netto kosten per inwoner 4.833,10 1.753,10 7.910. 1.779,51 33.874J cr. 20.045, f 1.753,10 3.053,59 5.918 Totaal cr. 0,26 2,34 Netto kosten per inwoner cr. cr. credit. .'I 3.840.380,15’ Bijlage 13. Overzicht van de uitgaven sedert 1945. 1945 450 950 1946 476 317 1947 523 650 1948 542 073 1949 552 154 1950 558 849 2.632.831*98 2.561.449,16 1951 571 853 1952 578 516 1953 584 435 1954 590 755 Baten. Interest Bijzondere baten Aflopende kosten wegens: Distributie van levensmiddelen Werkloosheidsvoorziening Gem. Sociaal Bureau voor in het Buitenland geplaatsten Gem. Bureau voor Sociaal Economische Hulpverlening aan Zelfstandigen Exploitatie Noodtehuizen 2.216, 49.860, 721.980,21 1.749.082,27 20.549,05 3.473,40 32.494,89 23.683,26 2.176,10 34.313,81’ 63.870,27 647,50 64.012,72 125.323’33 2.176,10 46.655,77’ 2.299,35 5.249,90 2.535,65 925,55 259.984,90 100.945,15 62.977,41 79.952,92 5.267’15 28.981,20 120.582,53 43.528,57 71.669,03 5.697’41 37.381,50 3.767,47 17.392,67 212.114,82 2.694.888,74 2.861,92 3.940,93 I 18.245,05 I 22.185,98 3.631,92 24.601,85 19,67 I f w cr. ,?7’ 2.201.585^66 2.224.307,01 75.231,24 f 667.104,73 276.687,26’ 34.975,65 I ƒ3.206.192,20 1.262.049,01 1.272.452,68 182.490,84 77.910,59 4.471.824,97 1.545.609,82 2.096.885,49 144.613,94 3.079.204,41 6.256.420,09 2.508.047,01 1.268.583,15 147.052,98 168.920,15 50.701,46 81.810,73 9.633’35 41.166,14 4.004.520,17 1.318.450,09 1.451.896,48 204.481,27 102.419,26 81.263,82 60.205,41 6.295,41 4.045,47 5.755.118,68 2.184.970,57 1.491.207,47 208.850,20 169.584,87 99.105,24 105.562,13 1.524,78 2.919,41 32.607,89 4.997.662,55 1.791.093,96 2.033.433,38 2.343.36331 4.429.709,1 1.144.344. 953.642.. 120.707, 22.285; 93.209,1 10.020, 1.053.998,88’ I 125.828,38 Steunverlening Netto Lasten: Ondersteuning Verzorging buiten eigen woning Ziekenhuis- en sanatoriumverpleging Gezinsverzorging en gezinshulp- Medische hulp buiten ziekenhuizen, kunstmiddelen e.d, Werkverschaffing Werkinrichting voor blinden Uitzending van kinderen naar vacantieverblijven Uitvoering van begrafenissen Noodtehuis voor uitzettingsgevallen Vergoeding door de Gemeente ’s-Gravenhage van het niet-gedekte gedeelte der Al gemene beheers- en administratiekosten wegens hulpverlening aan oorlogs slachtoffers e.d Beheers- en administratiekosten Bijzondere lasten 3.999,46 j 186,82 I 4.186,28 12.001.978,06 1.358.650,50 228.883,07 145.227,25 41.498,29 121.506,91 14.120*90 1 36.468,50 1.804.822,65’ 1.997.32’. 8.419.325,10’ I 8.726.308, 9.454.423,19 i 10.990.773,03 17,13 j 3.991.252,50 990.900,41’ 1.562.433,54 34.661,69 17.388,47 54.330,80 j 10.801,01 1 4.181,46 I 837,83 i 88.632,92 I 4 on 1 j 550’58 I 5.580.437,74 2.048.684,92 272.283,43

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 569