41 ZEEVAARTSCHOOL. Onderwijs. 23 Leerlingen. Eindexamen 1954. De opleiding tot stuurmansleerling geschiedde in overeenstemming met de eisen, zoals deze gesteld zijn in het „Reglement op de eindexamens van de Zeevaart scholen”. Behalve in de examenvakken werd les gegeven in het vak lichamelijke oefening. Voor deze lessen werd gebruik gemaakt van het gymnastieklokaal der open bare lagere school Westduinweg 127. De leerlingen van de beide klassen A.S. en B.S. en van de afdelingen 3e en 2e stuurlieden brachten twee maal een bezoek aan het Planetarium te ’s-Gravenhage. 5. een cursus, opleidend voor het examen le stuurman Grote Handelsvaart. Medio October waren alle geslaagden en afgeweze nen als stuurmansleerling geplaatst. 17 BIJLAGE II. Aan de Zeevaartschool waren in 1954 de volgende cursussen verbonden: 1een 2-jarige cursus A.S., opleiding voor het getuig schrift A.S. (stuurmansleerling Grote Handelsvaart) 2. een 2-jarige cursus B.S. (meer wiskunde dan A.S.), opleiding voor het getuigschrift B.S. (stuurmans leerling Grote Handelsvaart); 3. een cursus, opleidend voor het examen 3e stuurman Grote Handelsvaart; 4. een cursus, opleidend voor het examen 2e stuurman Grote Handelsvaart; in het tijdvak 29 Maart tot en met 10 April 1954 werd door de leerlingen van de klasse 1 A.S. en in het tijdvak van 1 November tot en met 13 November 1954 door die van de klassen 2 A.S. en 2 B.S. deelgenomen, aan een tocht aan boord van het instructievaartuig „Prinses Juliana”. De oefentochten verliepen naar wens. Aan de Visserijschool werden van 1 Januari 1954 af de volgende cursussen gegeven: 1. een 2-jarige dagcursus voor aanstaande zeevissers (in het gebouw Vijzelstraat 121); 2. een cursus V-l, opleidend voor het le gedeelte van het examen ter verkrijging van het diploma „Stuur man voor de Zeevisvaart” 3. een cursus V-2, opleidend voor het 2e gedeelte van voormeld examen en voor het examen ter verkrij ging van het aanvullingsdiploma „Stuurman Zeevis vaart”. Overzicht van de leerlingensterkte aan de Zeevaart en Visserijschool in 1954: Onder leiding van leraren werden excursies gemaakt o.a. naar enige schepen van de Holland-Amerikalijn, de Koninklijke Rotterdamse Lloyd, Van Nievelt en Goudriaan Stoomvaart Maatschappij en naar de Rot terdamse Droogdok-Maatschappij. In de afdelingen adspirant le, 2e en 3e stuurlieden was het onderwijs ingesteld op de leerstof, genoemd in de examenprogramma’s. De „Internationale Navigatie-Apparaten-Maat- schappij N.V.” te Amsterdam gaf voor de leerlingen van deze afdelingen een demonstratie met de „Decca Navigator”. 23 I VERSLAG ONDERWIJS. Febr. Maart Oct. Jan. April Mei Juni Juli Aug. Sept. Nov Dec. 149 129 128 126 163 173 172 184 157 147 179 175 Totaal. Afgew. 9 2 26 8 36 41 26 8 35 41 23 18 23 17 51 28 12 32 26 35 41 2 A.S. 2 B.S. 23 16 23 17 35 29 14 23 16 23 17 22 21 7 30 22 16 21 17 17 15 22 21 13 16 6 22 17 17 15 41 35 16 29 21 29 21 23 17 23 17 55 35 9 23 17 23 17 49 35 11 30 23 17 20 30 22 30 22 23 17 17 15 32 28 15 30 22 21 17 17 15 34 31 14 Visserijschool Klasse 1 Klasse 2. V-l V-2. 30 22 30 23 32 29 23 17 23 15 22 21 7 23 17 23 17 55 37 12 COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL EN VISSERIJSCHOOL TE SCHEVENINGEN. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. Aant. cand. j Gesl. A. S. Zeevaartschool 1 A.S. 2 A.S. 1 B.S. 2 B.S. Adsp. 3e st. 2e st. le st. Gesl. B.S. 18 23 17 45 29 18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 592