41 i I 26 J. N. Egmond, wnd. voorzitter Mr J. Velders, secretaris Voor de leerlingen van de 2-jarige dagcursus werden eenvoudige leerboekjes in de Engelse taal aangeschaft. Voor de practische oefeningen en het bankwerken werden touwwerk en gereedschap aangeschaft. Voor het roeien werd gebruik gemaakt van de nieuwe roei- sloep. De oude roeisloep werd tot zeilsloep omgebouwd. Aan de cursussen voor Stuurman voor de Zeevis vaart waren in het tijdvak 1 Januari 1954 tot en met 31 Mei 1954 de volgende leraren verbonden: T. de Bruin, schiemannen; K. Buringa, rekenkunde, Nederlandse taal; A. Deelstra, zeevaartkunde, kaart- passen, instrumenten; H. J. Oosterhuis, E. H. B. O.; W. J. Pronk, zeevaartkunde; W. Toet, viskunde; W. Visser, zeevaartkunde, zeemanschap, instrumenten, kaartpassen; J. Vrolijk, scheepswerktuigkunde. In 1954 heeft de samenstelling van de Commissie van toezicht geen wijziging ondergaan. Aan het einde van het jaar bestond de Commissie derhalve uit de heren G. J. Verwijnen, voorzitter, J. N. Egmond, B. J. Jansen en Mr J. Velders, secretaris. bruik gemaakt van de 2 vaklokalen in het gebouw van de Avondnijverheidsschool voor jongens, Vijzelstraat 121 te Scheveningen. Na 1 Maart 1954 werden nog 2 lokalen van het ge bouw van de Zeevaartschool, Vissershavenweg 56 ge bruikt. De lessen in de lichamelijke oefeningen werden in het gymnastieklokaal van de openbare lagere schooi Vissershavenstraat 83 gegeven. De plannen voor de uitbreiding van het gebouw van de Zeevaartschool ten behoeve van de Visserijschool verkeren reeds in een vergevorderd stadium. Aldus vastgesteld door de Commissie van toezicht op de Zeevaartschool en de Visserijschool te Scheveningen De leerlingen van de cursus voor Stuurman voor de Zeevis vaart ontvingen hun lessen in 2 lokalen en het schiemanlokaal in het gebouw aan de Vissershavenweg 56. Voor de leerlingen van de 2-jarige dagcursus werd, wat de practische oefeningen betreft, in hoofdzaak ge- I I - p ij VERSLAG ONDERWIJS. Leermiddelen. Commissie van toezicht. Gebouw. i- r St;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 595