II 37 Nagelaten betrekkingen (Zorg voor 71 Jachtakten Jacob-Marisstichting Jan-Campertstichting 5 55 20 30 62 52 53 63 Jeugd-Actie (Haagse Jeugdbescherming Jeugdconcerten en school-toneelvoorstellingen Jeugdherbergen Jeugdherbergstichting (Haagse Jeugdwerk Johan-Wagenaarstichting 54 19 35 55 54 27 61 35, 36, 37 54 54 33 54 54 58 16 34 34, 35 28 10, 40 58 63 66 36 14, 59 14, 59 Maatschappelijke steun en voorzorg39 t/m 52 Maatschappelijke zorg voor werklozen en hulpbehoevenden 40 Machinistendagschool Madurodam Medailles (Toegekende Meisjes (Zorg voor Melkcontröle Middelbaar onderwijs Middelbaar technische scholen Militaire zaken Monumentenzorg Motorvoertuigen (Aantal Musea (Particuliere Musea (Rijks-) Museumvrienden (Vereniging v. Haagse Muziek (Kon. Conservatorium voor 55 34 3 50 30 54 54 67 t/m 71 66 35 61 61 61 62 66, 67 39 30 1 26, 50, 63, 64 51 26 58 45, 46, 47 53 44,45 62 62 62 21 69, 70,71 41 47 Industrie Industrieschap „De Plaspoelpolder” (Publiekrechtelijk lichaam Industrieschool, (-cursus) Inentingswet (Zitting Inentingen Ingenieurs (Koninklijk Instituut van Inspectie van het onderwijs (Gem. w m (Rijks Instituut voor Volksontwikkeling (Haags 48 40 62 58 53, 54 Haagse Vrijwillige Brigade tot Redding van Drenkelingen Haghe”, (Vereniging „Die Handel (Landbouw- en Nijverheid) Handelsonderwijs Handelsscholen Havens Hogere burgerscholen Hoger onderwijs (Voorbereidend Holland Festival 1954 Hoofden van afdelingen der Secretarie Hotels Hotelstatistiek Huisarbeidswet38 Huishoudelijke voorlichting40 Huishoudscholen56,57 Huisvesting (Volks-) 30 t/m 33 Hulpbehoevenden (Gem. Comité tot steun aan 9, 40 Hulp in de huishouding44 Huwelijken19,20 Huwelijksmoeilijkheden (Gezins- en 49 Haags Centraal Drankweer Comité Haags Crisis Comité in liquidatie „Haags Cultureel Centrum”, (Stichting Haags Instituut voor Volksontwikkeling (H.I.V.O.) Haags Vacantie-Comité (Stichting „Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding” (Kweekschool54 Haagse Bond Vacantiebezigheid voor schoolkinderen 47 Haagse Jeugdherbergstichting63 Haagse Jeugd-Actie15, 63 Haagse Kunstkring (Vereniging 62 Haagse Kunststichting14, 58 Haagse Kunststichting voor de Jeugd14, 59 Haagse Museumvrienden (Vereniging v. 61 Haagse Raad voor Kinderuitzending45 Haagse Tramweg-Maatschappij (N.V. Gemengd Bedrijf 33 Kerkelijke gemeenten en leraren Kerkelijke en particuliere instellingen Keuring van voedingsmiddelen Kiezersregister Kinderbescherming Kinderbewaarplaatsen Kinderpolitie Kindertuinen (School- en Kinderuitzendingen Kleuteronderwijs. Zie Voorber. ond Kleuterzorg (Zuigelingen- en Koninklijk Conservatorium voor muziek Koninklijk Instituut van Ingenieurs Koninklijke Schouwburg Kosteloze afstand Gem. eigendommen Kostwinnersvergoeding dienstplichtigen Kraaminrichtingen Krankzinnigen en zenuwpatiënten (Zorg v. Krankzinnigen (Verpleging van voor rekening van de Gemeente) Kunstenaars (Voorzieningsfonds voor Kunstkring („Vereniging” Haagse Kunstsubsidies Kweekscholen Gemeenteraad Gemeenterekening Gemeenteschulden Gemeentesecretarie (Ambtenaren der Gemeentesecretaris Gemeentewoningen Gemeenten (Kerkelijke Geneesheren Geneeskundig schooltoezicht Gevestigden in de Gemeente Gezinsmoeilijkheden (Levens- en Gezinszorg Gezondheid (Openbare Gezondheidskoloniën Gezondheidstoestand Groentenveilingen (Loosduinse Grond (Ruiling van Grondbedrijf Grondgebied en eigendommen Gymnasium Blz. 15,63 26, 50, 63, 64 58 .63, 64 63 .63, 64 14,59 Blz. 1 21 21 16,18 15 31 66, 67 29 57 19 49 49 29, 30 45, 46, 47 29 35 21 21 21 54 Lager onderwijs53 Landbouw, handel en nijverheid35, 36, 37 Land- en tuinbouwcursus53 Land- en tuinbouwverenigingen35 Landsverdediging67 t/m 71 Leerkrachten (Inrichtingen tot opleiding van 53, 54 Leerplichtkaarten (Uitschrijving 20 Leeszalen en bibliotheken59, 60 Leger des Heils33, 51 Leningen (Geld-)22 Leraren (Kerkelijke 66,67 Letterkundig Genootschap „Oefening Kweekt Kennis” 61 Levens- en gezinsmoeilijkheden49 Lichamelijke Opvoeding” (Kweekschool „Haagse Academie voor Loop der bevolking Loosduinse groentenveilingen Luchtvaart-Nijverheidsschool Lycea

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 5