J I I i o 0 H h: :LS -lïssTh s&h 0 °s ::i:5 ffliiillli 41 1 1 1 1! siiïJWfslhi - '2 cs u «i a ‘55 o c S>13 0 Ox£E5EËu-£-E£§L fe £,£-8 s S’ q *3 o .-o.-T c c 0 ©□QQ>QQ<ZZ< O t 1 i i 0^ üh§ g|§iï -T i 5 3 3 3 •s s o H is •S, 00 "S 8 CM - èo s K 3 CC 8 CM 3 3 3 3 S3 .:3 s f-S s o S3 I :-g -f T ,s u ■- C u. <z> 03 fe -’K ■gJss VERSLAG ONDERWIJS. CM s© IBEJOJ s© o O en OO sü CM en Tt O' xt en oc Os Os m Os CM SD Os s© «ci CM 00 m 00 cm «ci rM Os cm CM G <O 00 •ci sD sc s© r- en CM en CM CM o CM «ci SC «ci m CM 0© O' rf so r- CM 00 r- m rt «C> «c» en CM 00 G CM CM OC OO OO CM O os Os «Cl sC Tf- CM CM «Cl sC CM OO «Cl CM •Cl Os CM 0C o en Os OS s© CM 31 C8 5 sajazfiMjapuojajnai>j jooa SuippjdQ SflMJOpuO ‘Aftu •qpppitu jaqjooA ua jb8b[ jqaSjin a uassnsjno uauajóqas SfiMjapuo js8e[ uoomoS pza8jjooy\ sftMjapuoScp •qpppiui ua ja8oq puappjaqjooA sfiMjapuo qasnnüu JOOA uapqos •o‘u jo8b[ pq fiq jqoEJ^jaai joj -|do ua uajoqas inpai qppp?W uajoqas -sppq joa ftupuoA v sfiMjapuo -sppqjaAfiujsun^i sftauapuo joSbi ppjqa8;ifi sfiMjapuo -pUOABSppUBH ua|oqas>(BA8Bp jo uajoqos uqaax ajaSvq sfiMjapuo -|ooqos>paM}{ 31 85 8 r- sC C" CM SC m 8 E •!2» "S 5 o» o o SC en -t CM Cb g ZJ. O H JS o SO 9 _o -5 u “D C o 00 CM SC \C C4 •Cl SC G 00 3 3 60 O 1 Si Of) 2 o H CM C m 00 00 O; Os G 3 CM 00 CM 00 SC SC nr CM C4 OO OO nt - 00 «Cl CM «CI en 00 G I as 00 O' OO s© s 5 C O B x CMenencMOsenmGCMm medici G en en «c> os CM Tf «C| 3 5 c o x CM G rf G G G CM «Ci Os CM SO s© CM CM CM ia c o *5 ■5 Os 00 os m os «C> r*i r-, OC 00 SC OS 00 en CM 00 r-~ Tt so os os r^-CMOsenencM G Os O O os M- - cm r- en S <8 Os en en rt m rj- OO - sc G ec CM S© O' OS cm en cm CM f'-- g s© m «ci r- «ci «zi rr os cm os «ci 00 r- 00 r- cm O' en 00 CM 00 «Cl «Cl Tt SO «Cl «c, cn Jd 00 en «ei Tf cm CM CM O' OS s© G en en 00 s© so rt «ci m en en 00 s© OS SD Os 00 Tf «o 00 «ci 00 G TJ- «ci m s© g s© Os «o Tt CM 2? - b 35 §i 8 o I i Q. 2 JS 00 o CÖ cö E E o gJj-O T5 L- N g| o o o&ow |-g<«-2'5‘3 G 00 G «ci r~ •ci «c> m r- G en 00 «ei rj- so CM CM i CM -e s© .35 s? Os Os s© OO 00 «Cl en en CM 00 en en Os G G en en os cm r- M 32 ;g c c -S g gj o o .n S<!O>fflPZ> 3fJ3M ipSJEBJ^ Ua •Sjadp5fujM A qos ‘safspui -a -qasspA ua --puI ‘-'MSinH Os G I O' Os 00 00 I O"O 5 s© r- s© G CM «Cl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 600