I I I i 1 I I -I s i n :-y üli i^öi ooj£z 41 I I 1 11 c c z: Z.O 2 3 OaiiZ 1: =i BIB i z ~z 1 J s S--5' 8 z; s I I I I s g. o ^5 5 T -o I g - F- s o s g J i z g jg 5 O g. «6 »o 2g 5 _g 5 I •5 J3 5 g is j I I I 00 s ~z _g I s is 3 8 T s_ ■:p 8 I 8S<a|? VERSLAG ONDERWIJS. Os rq rq 00 s© rq Tt O I 00 o\ v> lm ri N p' ir. r- r- O v-, os rq rq m oo tj- o r- Os ch Q m O' v> O v» v. O Qs rq r- rq je o e oo o r^- 7u oJ -==>>> 34 ri 2 oo o. 8 Zr. 00 m Os c X z T S ig o H 75 2 75 f2 S3 o H u ■g V o m m Os Z •o O O' m O' 2 5 O Os i 00 fN c -O “O •J aj -© o _a> «5 .2. o _o o <5 c •S« J _g I o “O «5 -D o -© "O -0 ai -Q VI o» -o JO 15 o -C -O -O <D o «0 _o Q. "O 20 1 V) I Tf r- I I rq rq o> o C4 ’T in o o» in os rq e -e I I I I 00 o oo -e vs v» O rq rq r- r- oo o* ■e oo o rq m rp op I E 8 4> E co cZ CD X I o "Z .2. ■-* 2S m o r- e oo x»r rq rq O «fl «6 c 22 8 “O CT «0 “D Q 2g 0) o* in O' T~ <11 in LD 00 Os' 00 00 Os 00 OO 00 00 00 00 sO O' O rq O I r- r* o m os I e- m «n m s© »r> m r- m •e rq rq o r- m m oo rq os m i rt oc rj ’T m r- vq Os m rq os m r- —•’emsom’— rq O «n m rq rq rq rr *r> rq m 5 X ■5 - 22 Ofi 00 Os S s© pn rq r4 O v» v-j rq s© os rq tT O O' vs O' os v> rq rq rq v> m s©rq m \C rq oo «r> rq rr m O rq O O e. oo V) m oo oo r- os oo X CD e oo o v> e vs oo r- -è rq m rq :5 u ïi rq ■e m -e rq os' s© rq' os 00 00 Os Os 00 m r- r- e ^4 e" m O' tj- rq m rq r~ v> os ■e o r- os I o O' Os 00 00 00 E i ïi Ë:S ■=s g-s O o< O' O 00 rf oo rq •e rr -e rq vj oo os os e- •e O r- m os rq m m :S I 9 r^ oo^ rq^ r- s© SS 00 os 00 00 o£ rq os oo o o vs v> 0 03 m OOSïSï oo vs r- oo rq os m m o> O oo e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 603