42 I 8 K VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG. IV. Beknopte inventaris op 31 December 1954. Afschrijving. Boekwaarde. Bedrag. 19.000,— 19.000,— I I. Grond 10.277,75 20 6.166,65 4.111,10 33.339,13 1) De afschrijving wordt berekend over f 7.224,76 (aanschaffingskosten 1934 t./m. 1940). 49.130,62 IV. Vervoermiddelen. Auto 12'/j 12i/2 10 12>/2 10 12>/2 10 12'/2 12'/2 10 10 10 10 10 121/2 121/j 121/2 5 4 2 25 25 20 2 2 Aanschaffings waarde. Gezien De directeur, G. VAN DEN BEUKEL. De commies B, W. F. H. VAN DEN HEUVEL. pCt. per jaar. II. Gebouwen Gouwestraat 64 Bijzonder onderhoud (1950) Bijzonder onderhoud (1951) Aardappelbergplaats (uitbreiding 1953) (uitbreiding 1954) 23.944,17 Memorie 11.74 Memorie 8.384,30 194,59 32.534,80 20.948,14 828,72 6.290,52 723,36 5.345,94 5.944,60 3.851,70 685,40 29.500,— 8.000,36 46,93 2.833,33 8.555,41 194,59 I 482,24 223,60 829,08 162,63 3.357,32 1.400,25 206,96 15.823,04 9,16 6.829,82 521,83 183,71 3.309,49 5.555,83 8.000,36 35,19 I 2.833,33 171,11 16.595,82 Memorie 828,72 9.435,82 1.205,58 12.473,85 17.833,82 15.406,84 4.797,77 8.206,46 247,95 3.000,— 908,70 1.897,09 2.288,90 Memorie 243,— 500,06 Memorie 2.594,09 81.868,65 V. Diverse voorraden. Bureaubehoeften Brandstoffen Dienstkleding Diverse artikelen Drinkrietjes Drukwerken Emballage Kleding Kleding in aanmaak Schoeisel Schoonmaakartikelen Stoffen en fournituren Voedingsmiddelen 20.948,14 1.657,44 15.726,34 I 1.928,94 I 17.819,79 23.778,42 19.258,54 5.483,17 8.206,46 4.250,50 5.000,— 1.009,67 1.897,09 8.250,— 2.400,— 648 571,50 11.612,86 5.315,51 155.762,37 III. Installatie gebouwen Gouwestraat 64, 65, 67 en 69. Inventaris (uitbreiding 1950) (uitbreiding 1950) (uitbreiding 1951) (uitbreiding 1951) (uitbreiding 1952) (uitbreiding 1952) (uitbreiding 1953) (uitbreiding 1954) Centrale verwarming en stoomketels in gebouw Gouwestraat 64 (uitbreiding 1950) (uitbreiding 1953) (uitbreiding 1954) Centrale verwarming in de gebouwen Gouwestraat 65, 67 en 69 Kantoormachines (uitbreiding 1949) (uitbreiding 1953) Installatie keuken Westeinde 165/167 Installatie keuken Westeinde 165/1671) 4.002,55 2.000,— 100,97 5.961J0 2.400,— 405,— 71,44 11.612,86 I 2.721,42 I 73.893,72

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 611