1 46 3 Hoogachtend, (w.g) J. C. Beekman.” Hierachter volgen de rekening van baten en lasten over het jaar 1954 en de staat van bezittingen en schulden der stichting per 31 December 1954. Namens het Algemeen Bestuur der Stichting „Onderwijsfonds voor zieke kinderen te ’s-Gravenhage”, E. C. J. van der TAK-VROUWENVELDER, voorzitster. J. W. GRITTERS DOUBLET, secretaris. Ik wil U dan ook gaarne de verzekering geven, dat deze periode zowel bij mijn echtgenote als bij mij steeds in prettige herinnering zal blijven. Wij beiden vinden het werkelijk jammer, dat het onder wijs aan Paul, tengevolge van mijn vertrek naar Zuid-Afrika, afgebroken moest worden. Tenslotte moge ik Uw stichting veel geluk toe wensen bij haar toekomstige arbeid, dat naar mijn mening in een werkelijke behoefte voorziet. VERSLAG STICHTING ONDERWIJSFONDS VOOR ZIEKE KINDEREN. Financieel overzicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 623