47 2 groep A, lichamelijke oefening voor de schooljeugd: P. M. Verbeek (voorzitter), H. A. H. M. van Nooy (plv. voorzitter), Drs. J. Mulder, J. van de Schilde, C. A. M. Scholtes en J. J. A. Verburg. groep D. overige takken van sport: C. Fromberg (voorzitter) (athletiek), J. J. Roos (tafel tennis (plv. voorzitter), K. Mulder (zwemmen) en H H. Spruit (volleybal). groep B, lichamelijke oefening van ouderen: A. C. J. Wamsteeker (voorzitter), C. J. J. de Kramer (plv. voorzitter) en S. van Guilik. Raad werden vrijwel alle bijgewoond door enige leden van het Bestuur. Van de zijde van het Bestuur bestaat veel waardering voor de wijze, waarop de Raad van Advies zijn taak opvat en voor de inhoud der uitge brachte adviezen. Dit komt o.a. overtuigend tot uit drukking door het feit, dat alle door de Raad van Advies uitgebrachte adviezen door het Bestuur zijn overgenomen. De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden: Prof. Dr. Ir. J. P. Mazure, Voorzitter; Drs W. van Zijll, Secretaris; groep C, sportspelen: Mr. E. G. van Bisselick (voorzitter), K. J. A. van Rijswijk (plv. voorzitter), J. van der Doll, H. van Hoegee, P. Kaal, Prof. Dr. Ir. J. P. Mazure en J. W. A. Visée. vertegenwoordiging van andere groepen dan die be doeld in artikel 6, sub 2 der Statuten: W. Boer, J. Netten. Tot plaatsvervangend voorzitter werd aangewezen de heer P. M. Verbeek. Op 31 December 1954 waren de volgende terrei nen in beheer bij de Stichting. VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. Tak van sport. Oppervlakte in ha. Ligging van het terrein. Aard van het terrein. Terreinen in beheer. Aantal velden. Id. ld. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Aronskelkweg Buurtweg (W.) Groenendaal Duinlaan (Westerkwartier) Duinlaan achter Julianakamp Escamplaan Evert Wytemaweg Hoekwaterstraat (V.) Janssoniusstraat Laan van Poot Ockenburgh Paets van Troostwijkstraat Rederijkerstraat Roemer Visscherstraat Spionkopstraat Stokroosplein 3.38.17 5.07.00 16.69.80 0.66.10 1.93.00 3.25.00 0.43.25 5.73.25 3 3 17 2 2 3 I 5 1.24.00 4.17.77 2.56.00 2.25.00 1.08.35 3.01.90 5.06.70 1 12 2 2 1 4 4 1 4 3 3 3 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 3 4 9 ld. Id. Id. Tijd, sportterrein. ld. Id. ld. Id. Id. Id. ld. ld. ld. Id. Speelterrein.2) ld. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Sportterrein, ld. ld. ld. Id. Id. ld. 0.65.00 12.20.00 1.84.20 2.08.70 0.30.00 3.25.00 2.50.00 1.00.00 4.54.25 3.99.60 3.33.00 2.33.00 2.10.00 2.57.00 1.32.37 1.14.00 1.10.15 0.79.05 0.30.00 1.20.00 0.23.25 0.46.00 1.21.40 1) Buiten gebruik wegens heraanleg. 2) De aanduiding welke sport op het speelterrein wordt beoefend, slaat op het gebruik door volwassenen buiten de uren van openstelling voor de jeugd. Westbroekpark I Zuiderpark Zuiderparklaan (Nijkerklaan) Benoordenhoutseweg Bosjes van Pex Duinlaan (K.) Madestein Meppeiweg Schenkkade (V.U.C.-terrein) Van Vredenburchweg Verlengde Waaisdorperlaan Waalsdorperlaan Wassenaarseweg i Zuiderpark bij het zwembad i Beijersstraat I Capadosestraat Carel Reinierszkade I Gaslaan Hannemanstraat Ketelstraat Nieuwe Haven Pieter de Hoochplein j Pomonaplein openluchtspel hockey en korfbal voetbal voetbal en athletiek i korfbal voetbal voetbal, hockey, rugby, hand bal en korfbal voetbal athletiek, handbal en basketbal voetbal i handbal voetbal korfbal, kaatsen en athletiek athletiek en korfbal j athletiek, handbal, korfbal en openluchtspel korfbal en openluchtspel j cricket, honkbal en voetbal cricket en voetbal voetbal korfbal voetbal en handbal voetbal en korfbal korfbal voetbal. voetbal en handbal voetbal en korfbal voetbal. voetbal. voetbal. athletiek, korfbal en basketbal handbal athletiek en korfbal korfbal en openluchtspel openluchtspel korfbal openluchtspel openluchtspel korfbal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 626