i I i l I I X I i i i 47 3 -X O) 0 I I s I I 3 3 1 I I SS I xfr O' I I SI 3 I I I si 3 s I I I I I I s »-» 5 3 82 Js y 5 I i I n a oo’ g I 113 1 2 I CM B c I s 2 8 E g 2 CM S I I 3 112 1 CM iu Z KI «I 2 1 8 1 O I I S 00 112 1 SC KI 1121 II I I SI II 2 I 5 55 82 28 2K 8 25; 38 88 S 3S 22 g' §1 81 5 I K I 21 SI BS 82 3 3SJ së $2 2 33 K I 8 I 33 3^ I I S I j§ 38 28 3 83 88 \C sC CM m m os rF oo tF m rf cm m cm K I *8 g 2 1 2 s z 3 8 3 S 5 s VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. jC c© oo m CM a O os SC SC 5m CM oc m 00 CM 00 o CM OS OO I m I sC I CM I CM oo <D <U s I s c os 03 s CM E m cfl o CM m Os m m o <v ■o N 2 O cï Q m CS Jn 0 SC C Q. O o X •8 73 ■S o H m oo OS Os O z Q. CÜ u CM O LU s Qi s s E en F- oo cm O 03 S3 CM m m m cm r- sC CM sC sCo sc cm m sc m r- m oo O' - r- m oo m r- r- - sc sc - m m m m sc m tj m m cm m en cm CM TF I V-, OC I cm I oo I ml m sc m sc m m O F" Os sC vj r> oo SC »n Os oo OS m cm «O CM oom m m vj ex cm m sc sc O oom cm tf O' cm sc m»r) m cm «neM O cm m m tf cm m cm m cm m CM «O v-j i/~> r— cm (C m (2 'Cos Tt v~> ©o oom r- Tt IC C CM OC O' sc CM OC Tf Tt SC MT'. Tt xf CM OiC CM OO SC Os CM sC tT m sC tF oo rF r- oo sc «r> CM so m •oos oc o om ©sc m mm r~ o O' oc tf cm oo oo r- cm cm m m 'O m m - m sc m Tt SCM CM \C O' sc m m m o SO O' r- F" sC CM OO Os O OS G CM 2 c ■3 4> :p o u. p - o tC M o u t so oo mm 2È 88 00 sc m I SC Os V 0 C Q. ’0 o ml ml Os m SC I SC I ml TF SC SC Os os tf o m 0 0 -g ii II 0 0 “O "O S C <0 0 0 O) “D C C 0) S -o 5 2 o 0 ”U

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 629