48 7 J. G. Berkhout, Amsterdam; W. Blok, Oegstgeest; mevr. A. ter Braak-Faber, Epe (Geld.); H. G. Canne- gieter, Haarlem; mej. Fr. Carbasius; mevr. H. Eerens- Heyermans; G. H. ’s-Gravesande, Bilthoven; D. Th. Jaarsma, Driebergen; P. Korthuys; Dr W. Moll; Dr M. J. Premsela, Amsterdam; Eug. Rensburg; mej. Jacq. Reyneke van Stuwe; M. C. Sigal, Vlaardingen; Jkvr H. W. J. de Vaynes van Brakell, Doorn; C. Th. Voorhoeve, Doorn. H.E.L.I.O.S., Amsterdam; Hist. Comm. v. d. Universiteit van Amsterdam. F. H. Immink; J. F. Jacobs, Voorburg; Dr Ezra Joran; C. P. Jagers; hr en mevr. A. Keehnen-Caboort; mevr. C. A. Kluyver; hr en mevr. C. M. Kramer-Hulscher Th. Krosing; mevr. C. H. Lagers-van de Stadt; mevr. A. H. de Lange; M. L. van Leeuwen; mej. C. A. van Leeuwen; Jkvr H. van Lennep; Begum Liaquat Ali Khan; mej. M. Loran, Schiedam; F. Lugt; Th. van Maastrigt; H. J. Matthijssen; Mr E. E. Menten; G. A. Meyer; mevr. A. de Mol van Otterloo-Stoop; Dr W. Moll; mej. J. Mulder; A. Munnik; J. N. Munnik; J. M. van Nes; W. S. Nijhoff; A. C. Oosterbaan; C. F. Pahud de Mortanges; hr en mevr. Van der Pol- De Roode; W. J. van der Pool; J. E. Posse; M. Roest; Dr L. M. Rollin Couquerque; hr en mevr. L. M. van der Ree-Rijtema; hr en mevr. G. R. Rutten-Van Maar- sen; A. M. Saris; mevr. Th. J. A. Sassen-De Lange; P. Scheen; E. A. J. Scheepmaker; mevr. M. C. W. Schillings; Mr Dr J. J. R. Schmal, Voorburg; P. Schrij ver; mevr. J. W. N. Secrève-Meershoek; mej. F. Snellen van Vollenhoven; M. BaronSnouckaertvanSchauburg; mevr. Van Spronsen; E. G. A. van Staden ten Brink; Mevr. S. Stotijn-Den Bruigom ;Mevr. C. A. W. Straate- meier-Akkermanmevr. G. Th. M. Stuber-Hubert: T. Taal; B. J. van Tilburg; A. vander Valk, Oosterbeek; M. in’t Veld; B. J. Velthuizen; W. J. Verbeek; Jhr G. M. Verspyck; mevr. Th. Versteeg; hr en mevr. J. W. A. de Visser-Hol; hr en mevr. J. Vooys-Houwe- ling; J. J. Voshol; S. J. L. M. de Vreese; mevr. A. E. J. de Vries-Bruins; J. J. Vürtheim; Joh. de Waal; F. Wagner; J. P. Weyand; J. J. C. A. van der Willik; J. L. H. G. Wingen Sr.; Fr. Wuthrich; Erfgen. van mevr. A. M. Zalsman-Versteeg; H. H. van Zeggeren. Magazijn de Bijenkorf; Gemeentearchief Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Rotterdam; Gemeentesecre tarie afd. Kabinetszaken, afd. Openbare Werken; Dienst van Gemeentewerken; Gemeentelijk Grond bedrijf; Haagsche Courant; Haagsch Dagblad; Haags modehuisHistorische vereniging Die HagheKonink lijk Huisarchief; N.V. P. H. Korlvinke Co; G. C. Vroeghs Wijnhandel De Kroon N. V.; Redactie Olie; De Olveh van 1879Rijksbureau Oorlogsdocumentatie, Amsterdam; Hoofdkantoor N.V. de Sierkan; Atlas van Stolk, Rotterdam; Drukkerij De Swart; Dagblad De Telegraaf, Amsterdam; Dagblad Het Vaderland; firma Vroom Dreesmann; Dagblad Het Vrije Volk; N. V. Winkelhorst Co. neel; Nieuwe Haagse Courant; Nieuwe of litteraire sociëteit De Witte; Nieuwe Meisjesschool; Nutsspaar- bank; Ontwikkelings- en ontspanningsvereniging van het Ministerie van Oorlog; Rijksmuseum voor Volks kunde Het Nederl. Openluchtmuseum, Arnhem; Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek; Hoofdbestuur der P.T.T.Sportvereniging „Pakt aan, maar samen”; H. Pander en Zonen; Personeelsvereni ging van het departement van Sociale Zaken; Perso neelsvereniging van het gemeentelijk gasbedrijf; Per soneelsvereniging GemeentesecretariePersoneelsvere niging van Gemeentewerken; Nederlands Postmu- seum; Maritiem museum Prins Hendrik; Remon- strants-Gereformeerde Gemeente; N.V. De Rentekas; Réveil Archief, Amsterdam; Ruys Handelsvereeniging N.V.; Voetbalvereniging S.V.V.Drogisterij de Sala mander Stichting Sociaal Voorzieningsfonds Gemeente- personeel; Stichting Sociale Wijkcentra; Voetbalclub Sparta; Wijkvereniging Spoorwijks Belangen; Stichting voorlichting buitenland; Drukkerij H. P. de Swart en Zoon; Taal's kantoorboekhandel; Thorbeckegroep der N.P. V.Drukkerij TrioDagblad TrouwTuincommis sie RechterenstraatTweede Vrijzinnig Chr. Lyceum: Filmtheater De Uitkijk; V.V.V. Wassenaar; Het Va derland; Van Deventer-Maasstichting; Hengelsport- vereniging Vereenigd Sterk; Vereniging voor faculta tieve lijkverbranding; Vereniging van Indische verlof gangers en gerepatrieerdenVereniging van Neder landse Gemeenten; Vereeniging tot verbetering van woningen van de arbeidende klasse; Vereniging voor Vreemdelingenverkeer; Vereniging van Vrienden van het Museum voor het Onderwijs; Vereniging van Vrienden van het Residentieorkest; O.W.M. Algemeen ziekenfonds De Volharding; Volksuniversiteit; Het Vrije Volk; Centraal bureau Vuga; Drukkerij Pier Westerbaan; Drukkerij Het Westland; ’s-Graven- haagse gymnastiekvereniging „Willen is kunnen”; Wijkkerkeraad der Herv. Gemeente 15Vereniging Zorg en Bijstand; Zuid-Hollandse Uitgeversmaatschappij. Mevr. H. Annaars-de Keizer, Rijswijk; W. C. Baan; A. G. C. Baert; H. Backx van Weereld, Rijswijk; mej. C. M. van Beek; Everhard van Beynum; H. van Bloem; hr en mevr. Blom-Bosman; P. Boekhout; C. Bogerd; Mr F. Bordewijk; mej. A. Bosman; mevr. M. Bos- Mees; H. de Bot, Rotterdam; Jhr Mr A. K. C. de Brauw; Dr A. J. Bronkhorst; R. Bruin, Voorburg; H. M. Burghard; W. F. H. van Buuren;Dr M. A. Chavez; Jkvr. M. H. F. C. baronesse de Constant Rebecque, Ginneken;N. Carvajal Palacios; L. J. van Dijk en Mevr. H. W. van Dijk-Zuidema, Rijswijk; W. Eickhoff; Mr E. L. van EmdenD. J. van der Ent-Braat Freiherr Dr Erich von Filz; Mr A. J. Fokker; G. P. A. M. Genemans; mej. B. Gerritsen; Mr A. Goekoop; J de Gouw; A. Hallema; mevr. M. A. A. Harmsen-van Riel; A. C. baron van Heerdt; R. Hirschig; mevr. A. W van Holthe tot Echten-HeitzP. in ’t Hout; A. Hukshorn, Schiedam; Dr G. D. W. Huizinga; VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. III. De Letterkundige Verzameling. II. De Historisch-Topografische Prentenverzameling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 643