49 1 8 Afzonderlijk dient hier melding te worden gemaakt van het zeer belangrijke legaat van wijlen de heer W. J. H. Mulier, overleden te s-’Gravenhage op 12 April 1954, die al zijn verzamelingen aan het Gemeente museum vermaakte. In overleg met de erfgenamen en de executeur-testa- mentair in de nalatenschap van wijlen de heer W. J. H. Mulier werd dit legaat als volgt geaccepteerd: 1. de verzameling glaswerk, voor zover reeds in het Gemeentemuseum geëxposeerd, aangevuld met een keuze uit de nog in depót verblijvende zaken; 2. de boeken en geschriften over glas; 3. een keuze uit het Etrurisch aardewerk en de voor-middeleeuwse collectie binnen- en buitenlandse opgravingen en de collectie Siamees aardewerk: 4. een olifantenpendule, geschenk van Koning Lodewijk XIV aan Jonkheer Willem van Haren; 5. een keuze uit het antieke zilver; 6. een aantal tekeningen van de hand van de heer W. J. H. Mulier; 7. het door Piet van der Hem geschilderde portret van de heer W. J. H. Mulier; 8. een bedrag van ƒ4000,te besteden voor de opstelling der verzameling en de samenstelling van een catalogus. Voorts werden de navolgende toetsinstrumenten in eigen atelier geheel gerestaureerd en weer in bespeel bare staat gebracht. Op 1 Januari bestond deze commissie uit: J. van Zwijndregt, voorzitter; Mr L. J. F. Wijsenbeek, secretaris; C. A. Abspoel, D. W. Dettmeijer, J. Fran ken Pzn, W. Hartman, G. Kamphuis, D. Wolbers, leden. Het secretariaat berust bij de Dienst voor Schone Kunsten. In het verslagjaar verstrekte de commissie 58 op drachten, waarmede in totaal ƒ31.310,was gemoeid. In de loop van het verslagjaar werden de volgende opdrachten verstrekt en uitgevoerd. Voor zover niet anders wordt vermeld, werden de opgeleverde werken opgenomen in de verzamelingen van het Gemeente museum. Van de schoolwandplaten, welke in 20 exemplaren worden afgeleverd, wordt één exemplaar opgenomen in het Prentenkabinet. In het verslagjaar werden de navolgende schilder werken gerestaureerd VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN Restauraties. Matthijs Maris: Portret van D. A. C. Artz, inv. nr 321 Matthijs Maris: Het bruidje, inv. nr 80-37 A. Mauve: Bom op het strand, inv. nr 331 A. Mauve: Bonte koe, inv. nr 39-30 P. Mondriaan, Boerenwoning, inv. nr 106-52 J. van Os: Stilleven met bruine vaas met verschillende bloemen, inv. nr 380 P. Ouborg: Het teken, inv. nr 71-48 W. Roelofs: De regenboog, inv. nr 417 J. van Strij: Wintergezicht. inv. nr 5-34 Charley Toorop: Jonge moeder met kind, inv. nr 11-53 Jan Toorop: Damesportet, inv. nr 18-21 Jan Toorop: Trio Fleuri, inv. nr 6-22 Jan Toorop: Nachtleven in de Nes, inv. nr 34-49 Jan Toorop: Domburg, inv. nr 47-53 Fioris Verster: Stilleven met baardmankruik, inv. nr 38-36 Floris Verster: Boerderij, inv. nr 7-38 J. H. Weissenbruch: Strand, inv. nr 518 J. H. Weissenbruch: Strandgezicht, inv. nr 519 A. C. Willink: Wilma, inv. nr 1-33 Clavichord, Jean Andreas Stein. München, 1877, inv. nr 833 Cembalo traverse, Lenin, inv. nr 2010 Portatief, inv. nr 794 Spinet Andreas Ruckers inv nr 1699 Tafelpiano, Meyer, inv. nr 1126 Spinet. Dominicus Pisayrensis, Venetie, 1575, inv. nr 844 Clavecyterium, inv. nr 848 Serenade Spinet, inv. nr 846 Virginaal (Octaaf spinet), inv. nr 1235 Spinet. Silberman, inv. nr 840 Clavichord. Adam Gottfried Oehme, Freiberg, inv. nr 835 Clavecimbel, 4 en 8', Andreas Rückers, Antwerpen, 1627, inv. nr 839 Giraffe-piano, P. Elsenburg, inv. nr 1444 Vleugel, Pleyel, inv. nr 1500 Regaal, inv. nr 1135 Gemeentelijke commissie voor de kunstopdrachten. 181. J. Dalenoord: Verzorging omslag „Den Haag en Wij”: 243. R. D. E. Oxenaar: Ontwerp affiche Morandi-tentoonstel- ling. Ontwerp aanvaard en uitgevoerd. 244. I. Hooft: „Stilleven met schelp", olieverf/doek, 55.5 XI 45.5, inventarisnummer 654 K; 245. P. Artzenius„Zelfportret”, olieverf/doek, 41.5 X 28, inventarisnummer 1154 K; 246. A. Lob: „Stilleven met Japanse prent". olieverf/does, 58 X 35. inventarisnummer 1254 K; 247. W. J. van Dijk: „Golfbreker”, olieverf/doek, 47 X 58. Wj ventarisnummer 1354 K; J. E. Akkeringa: Theedrinken in de tuin, inv. nr 2-22 P. Barbiers Pzn II: Landschap, 1821, inv. nr 21-30 G. H. Breitner: Gemberpot met witte tulpen, inv. nr 11-41 V. N. Diaz de la Pena: La soeur aimée, inv. nr 21-42 Le Fauconnier: Vrouw bij haar toilet, inv. nr 60-34 Le Fauconnier: De overvloed, inv. nr 61-34 Le Fauconnier: Studiekop voor „De overvloed”, inv. nr 62-34 Le Fauconnier: De jager, inv. nr 64-34 Le Fauconnier: Studie voor „De jager,” inv. nr 65-34 Le Fauconnier: Vrouw met waaier, inv. nr 66-34 Le Fauconnier: Zeeuws Landschap, inv. nr 69-34 Le Fauconnier: Dorp bij rotsen, inv. nr 70-34 Le Fauconnier: Zeeuwse boerin, inv. nr 184-34 P. J. C. Gabriel: De Kamperveenderij, inv. nr 156 P. J. C. Gabriël: Hut op de heide, inv. nr 17-24 P. J. C. Gabriël: Waterlelies, inv. nr 19-34 Vincent van Gogh: Vogelnestje, inv. nr 4-47 Jan van Goyen: Rivierlandschap, inv. nr 25-53 L. Hardenberg: Steenhouwerij, inv. nr 95-48 Jacoba van Heemskerck: Landschap no 2, inv. nr 42-36 Jacoba van Heemskerck: Compositie 110, inv. nr 62-36 Jacoba van Heemskerck: Compositie met schepen, inv. nr 79-36 Jacoba van Heemskerck: Bos, inv. nr 108-48 Jacoba van Heemskerck: Compositie, inv. nr 50-54 Hollandse schilder, le helft 18e eeuw: Opengeslagen missaal, inv. nr Sch 1 Hollandse schilder, 1553: De Hofvijver met omgeving en het Voorhout, inv. nr 545 J. Israëls: Gamalenvisser, inv. nr 27-49 F. H. Kaemmerer: Strand te Scheveningen, inv. nr 10-42 C. Kruseman: Meisjesportret, inv. nr 106-35 C. Kruseman: Mansportet, inv. nr 107-35 C. Kruseman: Vrouwenportet, inv. nr 108-35 B. A. v. d. LeekOude dame, inv. nr 49-24 B. A. v. d. Leek: De zieke, inv. nr 35-54 J. van LooyDamesportet, inv. nr 75-37 J. van Looy: Portret van J. Batavier, inv. nr 39-31 Jacob Maris: Bom, inv. nr 94-30 Jacob Maris: Havengezicht, inv. nr 52-54

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 651