49 L. J. F. WIJSENBEEK 9 De directeur van de Dienst voor Schone Kunsten, De volgende opdrachten, in het verslagjaar verstrekt, waren aan het einde van het verslagjaar nog niet op geleverd De volgende opdrachten, verstrekt vóór 1 Januari 1954, werden in het verslagjaar opgeleverd: De volgende opdrachten verstrekt vóór 1 Januari 1954, waren aan het einde van het verslagjaar nog niet opgeleverd: 1'4 VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. 248. K. Appel: „Kind IIII”, olieverf/doek, 131 X 131. inven- en 226 235. R. D. E. Oxenaar: ..Uilenpaar met jong”, uxcvaxu jviiu v ciiinguii gewassen 50. inventarisnummer T. 10954 K; 236. M. Overmans 274. C. C. van Niekerk: nummer 8554 K; 288. 80. X 291. 268. W. Hoogeveen: ..Sportlaan", O.I. inkttekening, 32.5 X 50, inventarisnummer T. 11054 K; 269. J. H. Kuiper: „Landschap”. O.I. inkttekening, 50.6 X 35, inventarisnummer T. 11154 K: 270. A. Roskam: „Dijklandschap”, O.I. inkttekening, 33 X 46, Cil llddg C11 vv ij uitnodigingskaart 282 i°s' v-5'; Berg: „Boulevard te_Cannes", houtkooltekening, 283. L H. Vrëéde': i*»*v*w«x«;<****S, iMvcHiaiwmunuici i. itu-dt ix 284. J. van Heel: Poppen”, olieverf/doek. 8060. inventari; nummer 8554 K; 285. J. Goeting: „Damesportret”, olieverf/doek. 55 X 65, in ventarisnummer 8654 K; 286. G. de Bakker: ..Boomstammen”, zwart krijttekening, 60.5 x 90. inventarisnummer T. 14554 K: 287. H. Gordijn: „Werf te Scheveningen”, zwart krijttekening, X\ TU, lllVCULCIl 1&X1UJXI111C1 1. ITO-dl IX H. J. Mengels: „Voorjaar”, krijttekening. 47 X 60. inven- t.,,.;...... -nr> Art ca tr '■at lOllUHllUCI X. ItO-Jt XX, 289 M. Overmans: „Limburgs landschap", zwart krijttekening. 290. Th. 84. Ch. baronesse van Pallandt: „Vrouwenfiguur”, Franse kalksteen, h. 220, voetsuk 88 x 69.5, inventarisnummer B. 354 K. Geplaatst in de tuin van het Gemeentemuseum; 183. R. P. Pleysier: Richtingbord Speelweide Zuiderpark, hout, h. 40, inventarisnummer B. 754 K; 190. Th. Bitter: Twee muurschilderingen in de artistenfoyer van de Koninklijke Schouwburg, keimverf, „Fantasie op het klassieke toneel”. 167 x 447, inventarisnummer 100 54 K, 104 X 130, inventarisnummer 10154 K; 196. J. van Riemsdijk: „Twee schoolmeisjes”, brons, hoog 137, inventarisnummer B. 554 K. Bestemd voor plaatsing in plantsoen Sportlaan; 224. W. L. Reyers: Ontwerp ajourrelief Stadhuis; 225. N. Klaassen: Ontwerp ajourrelief voor het nieuwe Stad huis; J. Snoeck: „De dans”, ajourrelief, 120 X 180, inventaris nummer B. 1354 K. Geplaatst in het nieuwe Stadhuis; 232. J. Hartman: „Slangenbezweerder”, schabloon, 567 X 480 mm. inventarisnummer P. 5354 K. Schoolwandplaat in 20 exemplaren; 233. G. de Bakker: „Spel”, linosnede, 560385 mm, inventaris nummer P. 5254 K. Schoolwandplaat in 20 exemplaren; 235. R. D. E. Oxenaar: „Uilenpaar met jong”, kleurenlitho, 549 x 696 mm. inventarisnummer P. 9954 K. School wandplaat in 20 exemplaren; 236. M. Overmans: „Zebra’s”, linosnede, 445 X 475 mm. in ventarisnummer P. 5454 K. Schoolwandplaat in 20 exem plaren 237. M. Feuerstein: „Zittend kind”, linosnede. 636 X 480 mm, inventarisnummer P. 5554 K. Schoolwandplaat in 20 exemplaren; 240. H. Verburg: Ontwerp schoolwandplaat. 241. G. J. W. Rueb: „Meester Pennewip”, brons, hoog 87, inventarisnummer B. 1454 K. Geschenk van het gezamen lijk onderwijzend personeel en geplaatst bij de afdeling Onderwijs van de gemeentesecretarie in het nieuwe Stad huis; 242. Gedenkplaat IKB voor gevel Jeugdconferentie-oord Over- voorde. Kunsten en 36. A. C. Roth: „Vrouw met zonnewijzer”, beeldhouwwerk voor openbaar plein; 38. Th. v. d. Nahmer: „Eline Vere”, beeldhouwwerk Louis Couperus-monument 94. G. van Eden: Beeldhouwwerk voor openbaar plein; 99. D. Bus: Twee beelden voor het Museum Hofwijck; 152. D. Bus: „Sweelinck-monument”, Ontwerp voor uitvoering aanvaard; 156. B. Weihs: Drie gevelversieringen voor Dovenetelweg en toezicht op uitvoering; 234. W. van RingelesteinSchoolwandplaat; 238. Cl. Doorman: Schoolwandplaat; 239. P. Franz: Schoolwandplaat. school aan de 257. Th. v. d. Nahmer: Groot relief kantoorgebouw Loevestein- laan. Ontwerp aanvaard; 260. E. Henny: Twee sculpturen „Odysseus” en „Sirenen”. Ontwerpen goedgekeurd; 279. R. Rooyackers: Ontwerp sculptuur voor plantsoen; 294. J. Vreugdenhil; Ontwerp schoolwandplaat; 295. WHoogeveen: Ontwerp schoolwandplaat; 296. B. Weihs: Ontwerp affiche Mondriaan-tentoonstelling; 299. B. Weihs: Lay-out catalogus Mondriaan-tentoonstelling. voor het nieuwe tarisnummer 854 K; 249. W. Beuning: „De varkenshoeder”, O.I. inkttekening, 61.2 X 46, inventarisnummer T. 154 K; 250. L. v. d. Bundt: Versiering Gebouw voor Wetenschappen i.v.m. opening Boekenweek. 251. H. Berserik; „Het luxe bad”, olieverf/doek, 50 X 60, in ventarisnummer 3254 K; 252. J. Bodaan: „Stilleven met pruimen”, olieverf/paneel, 25.5 X 36.5, inventarisnummer 3354 K; 253. W. L. Bouthoorn: „Figuren buiten”, olieverf/board, 90 X 120, inventarisnummer 3154 K; 254. W. J. Rozendaal: „Portret Gerda", kleurlino, 537 x 416 mm, inventarisnummer P. 2854 K; „Stilleven met flesjes”, kleurlino, 355 X 420 mm, inventarisnummer P. 2754 K, „Zelfportret”, kleurlino, 506 X 364 mm, inventarisnummer P. 29—54 K; 255. T. Wegner: „Zittende vrouw”, O.I. inkttekening, 29.4 X 24. inventarisnummer T. 9154 K; 256. T. Hoogendoorn: Illustraties en omslag „Den Haag sn Wij”; 259. B. Weihs: Ontwerp Nieuwjaarskaart 1955. Ontwerp aan vaard en uitgevoerd: 261. A. C. Roth: Penning voor het Algemeen Haags Comité. Door het A.H.C. werden 2 penningen, 1 op groot en 1 op klein stempel, beschikbaar gesteld voor de verzameling van het Gemeentemuseum. Inventarisatie: Penning Alge meen Haags Comité, brons, diam. 3. H.H. 4054, idem diam. 6, HH 39—54: 262. W. L. Bouthoorn: Omslag en illustraties ..Den Haag Wij”; 263. G. van Remmen: Ontwerp fonteinfiguur Heeswijkplein. Ontwerp aanvaard, doch in verband met nieuwe opdracht, niet uitgevoerd: 264. R. J. Drayer: Ontwerp omslag Jubileumboek Residentie orkest. Ontwerp aanvaard en uitgevoerd; 265. W. J. Rozendaal: Ontwerp affiche Jubileum Residentie orkest. Ontwerp aanvaard en uitgevoerd; 266. R. D. E. Oxenaar: Lay-out Morandi-catalogus. Ontwerp aanvaard en uitgevoerd; 267. J. E. Mac Neill: Ontwerp affiche Loeristan-bronzen-ten- toonstelling. Ontwerp aanvaard en uitgevoerd; 268. W. Hoogeveen: „Sportlaan”. O.I. inkttekening. 32.5 X 50. inventarisnummer T. 11054 K; 269. J. H. Kuiper: „Landschap”, O.I. inkttekening, 50.6 X 35, inventarisnummer T. 11154 K: 270. A. Roskam: „Dijklandschap”. O.I. inkttekening. 33 X 46, inventarisnummer T. 10854 K; 271. J. E. Mac Neill: „Boulevard Scheveningen”, gewassen O.I. inkttekening. 32.6 X 50, inventarisnummer T. 10954 K; 272. R. D. E. Oxenaar: „Bunker”. O.I. inkt 4- waterverf. 50 X 64.8, inventarisnummer T. 11254 K; 273. R. Lindgreen: „Pastorale”, olieverf/board, 84 X 50, inven tarisnummer 4554 K; 274. C. C. van Niekerk: „Villeneuve”, olieverf/board. 40 X 50, inventarisnummer 4654 K: 275. R. E. Penning: „Witte stoel voor gele deur”, olieverf/ doek, 73 X 60, inventarisnummer 4754 K; 276. Q. Collard: Illustraties en omslag „Den Haag en Wij”; 277. D. Elffers: „Jongen op stoel", olieverf/doek. 50 X 40. inventarisnummer 7754 K; 278. B. Weihs: Ontwerp affiche Picasso-tentoonstelling. Ont werp aanvaard en uitgevoerd; 280 J. Dalenoord: Omslag en illustraties „Den Haag en Wij”; 281. B. Weihs: Ontwerp lay-out catalogus en Picasso-tentoonstelling. Ontwerp aanvaard en uitgevoerd; 282. Jos. v. d. Berg: „Boulevard te Cannes”, houtkooltekening, 38 X 51.5, inventarisnummer T. 14754 K; 283. J. H. Vreede: „Scheveningse buitenhaven”, gewassen O.I. inkttekening, 31 X 44. inventarisnummer T. 14654 K; 284. J. van Heel: „Poppen”, olieverf/doek, 8060. inventaris- ventarisnummer 8654 K; vx. de Bakker: „iJuunioMuunicn z-wai v 60.5 x 90. inventarisnummer T. 14554 K: kjtuiuijxx. „wcxi ic ouixeveilingen z.wc*i 32 x 46. inventarisnummer T. 14354 K; tarisnummer T. 148—54 K; VVC1IIMU&. „LllHUUlgS IdllUSLliap Z.WC--w- 50 X 65, inventarisnummer T. 14454 K; Th. v. Eysden: „Compositie”, olieverf/doek, 70 inventarisnummer 7854 K; C. Andrea: „Spaanse vrouw met kinderen”, gewassen O.I. inkttekening, 27.5 X 40.1. inventarisnummer T. 15654 K; 292 J. Min: „Aagtdorp. gemeente Schporl”, houtskool 4- waterverf. 40.5 X 53, inventarisnummer T. 1755 K; 293 D. Kouwenaar: „Watersnood”, linoleumsnede, 388 X 300 mm, inventarisnummer P. 12354 K; 29El. Dom: „Oranje Nassau Mijn. Beersdal, Heerlen”, olie- verf/doek, 52 X 71, inventarisnummer 155 K; 298. j. v. Riemsdijk: „Twee meisjes”, brons, h. 36, inventaris nummer B. 15—54 K. Geplaatst in Dalton H.B.S. voor Meisjes, Stadhouderslaan t.g.v. 75-jarig bestaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 652