49 Totaal aantal: 45. z •Ij 15 bijlage IV VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. Museum enz.. Plaats. Tentoonstelling. Duur. Werken van Max Liebermann 7 Febr. 29 Maart De Keukenhof, Lisse 20 Maart 20 Mei j i Arbeid in de kunst 2) 29 Dec. 13 Jan. 1955 Kunstenaarscentrum, Bergen (N.H.) Frans Hals Museum, Haarlem Amersfoortse Gemeenschap, Amersfoort Kunstverein, Hamburg K.L.M.-Gebouw, Tel Aviv Assen Museo de Arte Contemporaneo, Madrid Nieuwe Visafslag, Scheveningen Stedelijk Museum Amsterdam, Gemeentemuseum, Arnhem Stedelijk Museum, Amsterdam The Victor Waddington Galleries, Dublin Gemeenlandshuis van Rijnland, Leiden Frans Hals Museum, Haarlem Kunstverein, Dusseldorf Kunsthalle, Bremen Prinsenhof, Delft Stedelijk Museum, Arnhem De Noordelijke Kunsthof, Appingedam Stadspark, Groningen Boek- en Kunsthandel Benthem Jutting N.V., Middelburg Venetië De Schotse Huizen, Veere Dordrechts Museum, Dordrecht Vlaardingen Rijksmuseum, Amsterdam Gymnasium, Alkmaar R.K. Technische School, Kerkrade Muziek, dans en toneel in de kunst Jubileumtentoonstelling Ina Hooft 30 Mei 31 Aug. 3 Juni 1 Sept. 3 Juni 27 Juni 19 Juni 17 Juli 19 Juni 12 Juli 18 Dec. 23 Jan. 1955 23 Dec. 3 Jan. 1955 19 Juni 30 Oct. 13 Juli 14 Aug. 17 Juli 31 Aug. 24 Juli 31 Aug. 3 Juli 10 Oct. 20 Juli 15 Aug. 6/31 Aug. 17 Aug. 14 Sept. 3/6 Sept. 3 Sept. 4 Oct. September Herfst 15 Sept. 15 Oct. 15 Nov. I 15 Dec. 19 Nov. I 3 Jan. 1955 27 Nov. 24 Dec. Honderd jaar Nederlandsche schilderkunst <1850—1950)’) Januari I 14 Jan. 3 Febr. 15 Jan. 15 Febr. ..-•W4 Tentoonstellingen van derden. Tel Aviv Concertgebouw-Schouwburg, Emmen Kunsthandel Martinus Liernur, 's-Gravenhage Niedersachsische Landesgalerie, Hannover Palazzo Reale, Milaan Museum Boymans Rotterdam, Prinsenhof, Delft Emmen Stedelijk Museum. Amsterdam Zeist Hofwijck, Voorburg Musée National de Céramique, Sèvres Kunsthandel Huinck Scherjon, A'dam Stedelijk Museum, Amsterdam Academie voor Beeldende Kunsten St. Joost, Breda Ons Huis, Wormerveer 27ste Biennale i Werken van Sarika Göth Nederlandse Stillevens Tentoonstelling van Beeldhouwwerken 2) Oosterse Schatten (4000 jaar Aziatische Kunst) 7 eeuwen Alkmaar Muziekhistorische expositie t.g.v. het Wereldmuziek- congres Irish Exhibition of Living Art 750 Jaar Hoogheemraadschap Rijnland Costuumtentoonstelling; georganiseerd door de Stichting Kinderbewaarplaatsen Openluchttentoonstelling van beeldhouwwerken 2) Werken van P. Ouborg Openluchttentoonstelling van beeldhouwwerken 2) Werken van Aart van den IJssel Faience de Delft Werken van Charley Toorop van 1945-1954 Precieuze Tafereeltjes (werken van A. H. de Bakker Korff Tentoonstelling van affiches 2) Mostra di Pittura Olandese del Seicento Werken van Breitner Contour onzer beeldende kunst 1954; georganiseerd door „De Kring”, Vereniging voor Schone Kunsten te Delft Tentoonstelling van beeldhouwwerken „Keukenhof-Prijs- vraag" Schrijvers van nabij Avondopenstelling met costuumcollectie Werken van Dick Ket Werken van Max Liebermann Nederlandse beeldende en gebonden Kunsten Openluchttentoonstelling van beeldhouwwerken 2) Ceramiek van Dick Hubers Visserij en Folklore Werken van D.B. Nanninga Portretten door Sierk Schröder Jubileum-tentoonstelling W. Schuhmann, t.g.v. diens 60ste verjaardag Werken van Max Liebermann Werken van Max Liebermann Twee eeuwen Franse mode Schilders van de Veluwezoom De Haagse School Openluchttentoonstelling van beeldhouwwerken 2) Litho’s van H. de Toulouse Lautrec 25 Febr. 25 April 27 Febr. 11 April 20 Maart 3 Mei 27 Maart 21 April 2 April 17 Mei 1 April 5 Mei 10 April 23 Mei 14 April 5 Mei 27 April 25 Mei 5/20 Mei I 19 Mei/26 Mei 121 Mei/14 Juni 28 Mei 21 Juni Mei Georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 2) Georganiseerd door de Stichting „Kunst en Gezin”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 657