49 17 -'ass - VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN ƒ780,616.25 ƒ804.319.86 Transport 1.276,20 Totaal ƒ804.319,86 Totaal ƒ804.319,86 1. 12.701,87 1.549,93 178,64 30,— 1.339,29 2.002,94 245,42 82,56 383,47 453,54 2.595,06 63,25 188,55 422,36 19,90 0,63 170,— i TransportI B. Museum Bredius. I. Personeelsuitgaven a. Salarissen b. Lonen c. Overwerk d. Kosten G.G. en G.D e. Sociale lasten II. Zakelijke Uitgaven b. Onderhoud gebouw c. Schoonmaak gebouw d. Aanschaffing meubilair e. Onderhoud meubilair n. Verwarming o. VerlichtingI p. Waterverbruik r. Dienstkleding v. Telefoonkosten z. Verschillende kleine uitgaven aa. Grond-, dijk- en polderlasten enz. ab. Premie brandverzekering III. Specifieke uitgaven voor de uitvoering van de dienst: a. Onderhoud en herstellen kunstvoorwerpen IV. Kapitaalslasten: a. Rente van door het Financierings- en Be leggingsfonds verstrekte kapitalen b. Afschrijving

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 659