i 49 \1 18 BIJLAGE VI. 422,81 J r VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. 287,67 »s 44.698,95 ,7 54.845,65 5» 4.145,48 1.333,68 >5 105.311,43 105.311,43 i 94.350,77 10.960,66 Afdeling Muziekhistorie. a. Instrumenten b. Boekwerken 2.928,95 882,84 333,69 437,21 896,47 I UITGAVEN: Nadelig saldo 1 Januari 1955 Afdeling Moderne Kunst a. Schilderijen b. Beeldhouwwerken c. Aquarellen, tekeningen d. Prenten e. Moderne Kunstnijverheid Geldmiddelen 24.642,09 I 10.759,60 2.158,77 I 6.715,68 I ONTVANGSTEN Ter beschikking gesteld ten laste van het Fonds voor de Verzamelingen van Kunst i en WetenschapI Nadelig saldo 31 December 1954 51.337,62 3.208,03 300,— Afdeling Oude Kunstnijverheid. a. Ceramiek b. Costuums c. Meubelen Afdeling Haagsche Historie. a. Schilderijen b. Aquarellen en tekeningen c. Diversen voor aankoop 1954.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 660