I 50 I fi U I s 1 ft 1 ll G. J. VAN LEERSUM 6 Gezien De directeur, In 1954 werden door de Haagse Kunststichting „De Haagsche Comedie" 9 Gemeentelijke volksvoorstellin gen gegeven, waarvan 3 Openbaar en 6 onder auspiciën van het H.I.V.O. (Haags Instituut voor Volksont wikkeling) t.w. Openbaar: 21 Januari „Colombe”; 16 Maart „Staatszaken"; 26 November „Beslissing”. H.I.V.O.: 4 Februari „Colombe”; 2 April „De Leeuwerik”; 13 Mei „Een dag aan zee”7 September „Een theehuis voor Tobiki”; 22 October „Beslissing”; 9 December „Maria Stuart”. Voor leden van personeelsverenigingen van hier ter stede gevestigde instellingen en bedrijven werden in 1954 52 zogenaamde abonnementsvoorstellingen ge geven, waarvan 47 avondvoorstellingen, geheel besloten en 5 Zondagmiddagvoorstellingen, gedeeltelijk besloten met nog een beperkt aantal plaatsen voor de vrije ver koop. De administrateur, A. M. KOOLWIJK I ft B B i BI In het kader van het „Holland-Festival 1954” werden de volgende voorstellingen gegeven: De Haagsche Comedie: 15, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29 Juni „Caesar en Cleopatra”. Nederlandse Comedie: 17, 20 Juni „Elektra”. Le Théatre National Populaire: 24 Juni „Le Cid” en 25 Juni „Don Juan". Wiener Burgtheater: 1 Juli „Nathan der Weise” en 4 en 8 Juli„Liebelei” gevolgd door „Komtesse Mizzi”. Teatro alia Scala Milaan: 30 Juni en 9 Juli „La Cenerentola”. Hierachter volgen de bedrijfsrekeningen, de kapitaal- dienst, de balans en de verkorte inventaris. I VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG. Hl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 679