50 50 I A. VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG. VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG. I. Bedrijfsrekening 1954. Art. Art. I. Gewone dienst. I. Gewone dienst. BATEN. LASTEN. Zaalhuur 125.000,— I. 235.121,85 235.122,— 3.000,— 26.867 208.255,— 128.000,— 128.796,28 Algemene onkosten I. Verpachting Buffetten en Vestiaires II. 15.000,— 8.000,— 6.268,09 8.000,— 15.000,— Kosten van programma’s 11. 14.485,— Bespreekgelden III. 29.000,— 14.431,— 14.430,39 2.431,— 12.000,— 29.000,— Onderhoudskosten 28.842,90 lil. J, Verkoop programma’s IV. 35.707,86 17.000,— 35.710,— 3.200,— 38.910,— 17.000,— Rente van kapitaal IV. 17.182,81 164,- Rente van kasgeld V. Memorie 163,81 164,— Memorie Rente van kasgeld V. s, Bijzondere inkomsten VI. 28.417,84 20.060,— 28.418,— 3.648,— 649,— 27.769,— 23.708,— Afschrijvingen VI. 25.477,67 2.400, 2.400,— 2.400,— Uitkeringen aan de Gemeente VII. 13.337,96 13.338,— Kosten jubileum 150-jarig bestaan VI1A. Memorie Onvoorzien VIII. Totaal der baten 206.060,— 6.648,— 212.708,— 214.784,66 Nadelig saldo 91.274,— 36.801,— 3.200,— 124.875,— 121.063,14 337.583,— 335.847,80 297.334,— 43.449,— 3.200,— 43.449,— 297.334,— 3.200,— 337.583,— 335.847,80 Gezien II. Kapitaaldienst 1954. Art. UITGAVEN ONTVANGSTEN Art. I. Aanleg en uitbreiding 78.708,68 95.490,— 95.490,— 95.490,— 95.490,— 1. 78.708,68 II. 28.417,84 Aflossing op de schuld aan de Gemeente 28.418,— 649,— 27.769,— 27.769,— 649,— Vrijgekomen gelden door afschrijving 28.418,— 11. 28.417,84 III. 250,— 250,— 250,— Opbrengst van vervreemde kapitaalgoederen III. f 107.3’ '■•.52 j 96.389,- 27.769,— 27.769,— Gezien 8 9 i De directeur, G. J. VAN LEERSUM. De directeur, G. J. VAN LEERSUM. De administrateur, A. M. KOOLWIJK. De administrateur, A. M. KOOLWIJK. Werkelijk bedrag Begroot bedrag Verhoogd met Begroot bedrag Verhoogd met Verlaagd met Raming gebracht op Raming gebracht op Werkelijk bedrag Werkelijk bedrag Begroot bedrag Verhoogd met Begroot bedrag Verhoogd met Raming gebracht op Raming gebracht op Werkelijk bedrag Verlaagd met 13.338,— 250,— 96.389 250,— 107.376,52 f 124.158,— 250,— 124.158,— Ontvangsten voor aanleg en uitbreiding Uitkering aan de gemeente wegens opbrengst boven boekwaarde van vervreemde kapitaalgoederen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 680