III Biz. Vacantie-Comité (Haags 66 Raad (Commissiën) Raad (Gemeente-) Reclassering 17 22 30 Takken van dienst Tandartsen en tandheelkundigen Taxi’s (Aantal Technische scholen (Ambachtsscholen) Tehuizen Toegekende medailles Uitbreidingsplannen Uitgaven der Gemeente Uitstel van eerste oefening, vrijstelling enz. Uitzending van kinderen naar buiten 4 t/m 15 1 52 57 25 30 33 20 71 15, 26 15 t/m 17 16,18 32 21 68 45, 46, 47 Blz. 27,28 69 t/m 71 16 71 30 21 62 21 50 61 52 38 25 35, 36 34 40 58 53 52 57 57 57 52 58 55 54 53 62 21 16, 18 15 39 39,40 36 64 66 5 42 t/m 44 22 t/m 26 22 24, 25, 26 61 Paedagogisch Centrum (Het Parkeerregel ing Parken en plantsoenen Paspoorten Pensioenraad Pensionnering militairen en verwanten van gesneuvelden Personeel (Brandweer-) Personeel (Gemeente-) Personeel der Gemeentesecretarie Personeel (Politie-)16,23 Personeel (Regelingen met betrekking tot het Gemeente-) 16 Personeel van de takken van dienst15,16 Personeel (Ziekte onder het Gemeente-) Plaatselijke belastingen Plantsoenen (Parken en Plaspoelpolder” (Publiekrechtelijk lichaam Industrieschap „De -) Poliklinieken Politie Politieverordening (Algemene Processen-verbaal (Totale aantal Pulchri Studio 15, 16 29 26 55 33 3.4 Toezicht op bioscoop- en toneelvoorstellingen 24 Toneelvoorstellingen (School-)58 Toneelvoorstellingen (Toezicht op bioscoop- en 24 Tramwegen33 Tuberculose (Consultatiebureau voor 42 Tuinbouwcursus53 Tuinbouwverenigingen (Land- en 35 54 53 50 17 15 2, 3 52 t/m 66 53 .29, 30 59, 60 22 t/m 29 30 68 .53, 54 „Ockenburgh” (N.V. Mij 31 Oefening Kweekt Kennis (Letterkundig Genootschap61 Officiële ontvangsten Gemeentebestuur2, 3 Onbewoonbaarverklaring31 zz-,..39,40 52 53 53 53 53 32 31 19 15, 16 39 t/m 52 39 64 t/m 66 54 39 58 58 Redding van drenkelingen Regeling militaire vergoedingen Regelingen met betrekking tot het Gemeentepersoneel Reiskosten graf bezoek gesneuvelde militairen Reinheid (Zorg voor de openbare Rekening (Gemeente-) Residentie-Orkest” (Vereniging „Het Ruiling van grond Rusthuizen Rijksmusea Rijksschooltoezicht Rijtijdenwet Rijwielenbewakers Scheepvaart en visserij Scheveningen (Exploitatie Mij. N.V. Schoeiseldienst (Gemeentelijke School- en kindertuinen Schoolinspectie (Gemeentelijke Schoolinspectie (Rijks-) Schoolkleding en -voeding Schooltandverzorging Schooltoezicht (Geneeskundig Schooltoezicht (Rijks-) Schooltoneelvoorstellingen School voor Maatschappelijk Werk (Katholieke School voor Taal- en Letterkunde (Stichting School voor volwassenen Schouwburg (Koninklijke Schulden (Gemeente-) Secretarie (Gemeente-) Secretaris (Gemeente-) „Sociale Wijkcentra", ’s-Gravenhage (Stichting Sociale zorg Spaarbanken Sport (Beoefening van Stadsschoon (Zorg voor Statistiek (Ziekte-, Hotel- en Verkeersongevallen 17,34,35 Stedebouwkundige maatregelen „Stedelijk Belang” (N.V. Mij. Sterfte Sterkte van het Gemeentepersoneel Steun (Maatschappelijke en voorzorg) Steun in bijzondere gevallen (Vereniging Stichting „Algemeen Haags Comité” Stichting „School voor Taal- en Letterkunde” Stichting „Sociale Wijkcentra”, ’s-Gravenhage Studiebeurzen (Gem. Subsidiën Ondersteuning (Geldelijke Onderwijs Onderwijs aan volwassenen Onderwijs aan zieke kinderen Onderwijs (Lager Onderwijs (Voorbereidend Onderwijs (Voorbereidend hoger, middelbaar, nijverheids- en handels-) Onderwijzers(-essen) (Inr. tot opleiding v. Ongehuwde moeders (Zorg voor Ongevallenverzekering Ontvanger (Gemeente-) Ontvangsten (Officiële Gemeentebestuur) Ontwikkeling en opvoeding (Volks-) Openbaar onderwijs Openbare gezondheid Openbare leeszalen en bibliotheken Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid Openbare reinheid Opkomst in werkelijke dienst Opleiding van leerkrachten (Inr. tot Opvoeding (Volksontwikkeling en 52 t/m 66 Orde (Openbare veiligheid en zedelijkheid) 22 t/m 29 Organisaties v. bedrijven en diensten17 Ouden van dagen (Zorg voor 50 Oudercommissiën53 Ouderraad53 Overledenen19 Overnachtingen34 Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Departement ’s-Gravenhage35 Nederlanderschap (Bewijzen van 33 Noord- en Zuidhollandse Reddingmaatschappij 28 Nutswoningen (Vereniging voor Volkshuisvesting) 31 Nijverheid (Landbouw, handel en 35, 36, 37 Nijverheid (Nederl. Maatschappij voor en Handel)35 Nijverheidsonderwijs54 Nijverheidsscholen (Dag- en avond-)54 t/m 57

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 6