J S a I ih h! ih hi <.ï2 <Sïï a 1 S HOOFDSTUK XV. 4) LANDSVERDEDIGING. 5) A. Lichtingen 1941, 1942 en 1943. I B. Lichting 1955. 67 Van de 3 704 ingeschrevenen werden: goedgekeurd tijdelijk ongeschikt verklaard voorgoed ongeschikt verklaard met geldige reden niet gekeurd wegens: Begin keuring: 27 Augustus 1953. laatste keuringsdag: 23 Juli 1954. ©si 2. 3. 4. 2 889 184 523 76 12 10 Ook in het jaar 1954 moest, evenals in de voor gaande jaren, de inschrijving van deze lichtingen worden voortgezet. Het aantal ingeschrevenen was op 31 December 1954 gestegen tot onderscheidenlijk 4 384, 4 358 en 4 387. I a. vrijwillige dienstneming b. beoefening buitenlandse zeevaart c. verblijf buitenslands JS g, j ai j a h I o5 I Kerkeiijke gemeenten. Kerkelijke gemeenten. i Transport 71 2 1 5 11») 1 1') 1 127>i) 26”) 2 2i) 27 1”) 4 2 1 255 102 255 102 1 1 2 1 5 42) 30 8 2 1 5 4 3 2 1 1 i 5 I. Dienstplicht. 1 3 1 1 3 390 27’) 78) 4’) 1 1 1 1 I 1 2 1 1 Transporteren 109 71 109 I 2 1 2 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 ’s-Gravenhage Oud Baptisten Gemeente Oud-Bisschoppelijke Cleresy (Oud-Katholieke Gemeente) 31 K.O.), ’s-Gravenhage-West 1_ art. 31 K.O.), ’s-Gravenhage-Zuid Per j kerkeiijke gemeente. 1 3 2 2 1 3 1 3 1 1 1 1 I 2 2 1 3 3 1 2 1 I 1 1 1 1 I 1. Totaal 41 kerkelijke gemeenten, be horende tot 24 kerkgenootschap pen Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Rooms-Katholieke Gemeente, ’s-Gravenhage (met Scheveningen) Rooms-Katholieke Gemeente, Loosduinen Russisch Orthodoxe Gemeente ’s-Gravenhage Vrije Evangelische Gemeente Vrij Katholieke Kerk INSCHRIJVING, KEURING EN OPKOMST IN WERKELIJKE DIENST. 1 1 1 Per kerk- genootschap. 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 1 1 8 4)5) 1 9’) 14 7) 35 S Mi 6)8) 52 I 71 I Baptisten Gemeente ’s-Gravenhage-Oost Christelijke Geref. Kerk te ’s-Gravenhage Centrum Christelijke Geref. Kerk te ’s-Gravenhage-West I Gereformeerde Kerk, Scheveningen Gereformeerde Kerk, ’s-Gravenhage-Loosduinen Gereformeerde Kerk (onderh. art. 31 K.O.), ’s-Gravenhage-Oost. 5 I ,i i3i n) >23 Per kerkelijke gemeente. lïillsjll ■lïiil. M) j O 5 C <x8 1) Bovendien 3 lokaliteiten. 2) Bovendien 1 lokaliteit. 3) Bovendien 1 hulplokaal. 4) Bovendien 3 lokalen. 5) Bovendien 2 lokalen. 6) Bovendien 5 godsdienstonderwijzers. 7) Bovendien 8 kapellen (wijkgebouwen). 8) Bovendien 2 godsdienstonderwijzers. 9) Bovendien 4 kapellen (wijkgebouwen). 10) Bovendien 3 hulpgebouwen. 11) Bovendien 18 godsdienstleraren. 12) Bovendien 14 kapellen (internaten). 13) Bovendien 1 kerkhof kapel. Het aantal kerkgebouwen genoemd in het verslag 1953 berust op een ver keerde opgave; dit aantal moet zijn 27. Evangelisch-Lutherse Gemeente ’s-Gravenhage First Church of Christ. Scientist Gereformeerde Gemeente ’s-Gravenhage Gereformeerde Gemeente Scheveningen Gereformeerde Kerk, ’s-Gravenhage-Oost I Gereformeerde Kerk, ’s-Gravenhage-West I Gereformeerde Kerk, ’s-Gravenhage-Zuid Per kerk genootschap. 5 I Gereformeerde Kerk (onderh. art) 31 K.O.), I Gereformeerde Kerk (onderh. I Gereformeerde Kerk (onderh. art. 31 K.O.), Scheveningen I Gereformeerde Kerk (onderh. art. 109 I Ned. Hervormde Gemeente, Loosduinen I Duitse Evangelische Gemeente Waalse Hervormde Gemeente. I Ned. Israëlietische Gemeente, N-Gr'ivpnha oa I Oud-Gereformeerde Gemeente, ’s-Gravenhage-Centrum Oud-Gereformeerde Gemeente, Scheveningen I Anglicaanse Kerk I Baptisten Gemeente ’s-Gravenhage s-uravcuuage-w csi I Christen-Gemeenschap I Des Heren Nieuwe Kerk zijnde Nova Hierosolyma I Doopsgezinde Gemeente I CTizn I i it (CAmAxinto 109 j 71 31 K.O.), ’s-Gravenhage-Loos- duinen I Hersteld Apostolische Zendingkerk I Katholiek-Apostolische Gemeente I Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen Ned. Hervormde Gemeente, ’s-Gravenhage Ned. Hervormde Gemeente, Scheveningen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 76