s IV I 30 54 47 Biz. 47, 66 45, 46,47 30 38 51 .4, 5 48 25 19 50 19 35, 36 54 30 53 26, 33, 34 33, 34 50 24 48 41 40 t/m 44 17 30 39 49 47 50 66 44, 45 17 30 50 30 33 33 33 15, 16 40 40 1,2 57 31 31 31 30 32 33 39 42 t./m. 44 29 30 t/m 33 63 52 t./m. 66 62 53 54 53 38 40 40 40 Zedelijkheid (Openbare orde, veiligheid en .22 t./m. 29 Zeebaden Zeevaartschool (Visserijschool en Zenuwpatiënten (Zorg voor krankzinnigen en Zenuwpatiënten (Verpleging van voor rekening van de Gemeente) Ziekenhuizen Ziekenverplegingen Ziekte onder het Gemeentepersoneel Ziekten (Besmettelijke „Zorg en Bijstand” (Vereniging Zorg voor blinden Zorg voor krankzinnigen en zenuwpatiënten Zorg voor ouden van dagen Zorg voor Stadsschoon Zuigelingen- en kleuterzorg Zuivering van het Gemeentepersoneel Zweminrichtingen (Bad- en Zwervers (Zorg voor Verbruiksverenigingen (Coöp. Verenigingswoningen Vereniging Arti et Industriae Vereniging „Die Haghe” Vereniging „Haagse Kunstkring” Vereniging van Haagse Museumvrienden Vereniging „Het Residentie-Orkest” Vereniging Volksuniversiteit ’s-Gravenhage Vereniging „Zorg en Bijstand” Verhuizingen Verhuringen Gem. eigendommen Verkeer Verkeersongevallenstatistiek Verkiezingen Verkoop van gebouwen en grond Verloskundigen Verpachting van Gem. eigendommen Verpleging van krankzinnigen en zenuwpatiënten voor rekening der Gemeente Verstoringen der openbare orde Vertrek uit de Gemeente Verwaarloosden (Zorg voor Vestiging in de Gemeente Visserij en scheepvaart Visserijschool en Zeevaartschool Voedingsmiddelen (Keuring van Volksbond tegen Drankmisbruik (Afdeling ’s-Gravenhage van de Volkshuisvesting Volksontwikkeling (Haags Instituut voor Volksontwikkeling en -opvoeding Volksuniversiteit (Vereniging ’s-Gravenhage) Volwassenen (School voor Voorbereidend hoger onderwijs Voorbereidend onderwijs (kleuteronderwijs) Voorlichting bij beroepskeuze Voorlichting (Huishoudelijke Voorschotten (Verstrekking van Voorzieningsfonds voor kunstenaars Blz. Voorzorg (Maatschappelijke steun en 39 t/m 52 Vormscholen (Opleiding van Onderwijzeressen bij het Voorbereidend Onderwijs) Vreemdelingen Vreemdelingenverkeer c.a. Vrouwenbescherming Vuurwapen wet Warenwet Waterstaat Waterverversing Wegen Werklieden (Gemeente Werkloosheidsvoorzieningen Werklozen (Maatschappelijke zorg voor Wethouders Winkelpersoneel (School tot opleiding van Woningbouw Woningbouwverenigingen Woningen (Gemeente- en verenigingswoningen) Woonverordening (Bouw- en Woningverbetering en -splitsing Woonwagens en -schepen Wijkcentra, ’s-Gravenhage (Stichting Sociale -) Wijkverplegingen Vacantiebezigheid voor schoolkinderen Vacantiekoloniën Vaccinatiën Vakorganisaties Vakscholen Vaste Commission uit de Raad Veiligheid (Openbare orde, en zedelijkheid) 22 t/m 29 -=-=-x 35 31 62 61 62 61 62 62 39 20 21 33 t/m 35 35 1 21 29 21

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 7