2 2 - Onderverdeeld naar aard en aantal zijn in het ver slagjaar de volgende verstrekkingen gedaan. Voorts verstrekte het fonds 1316 kolen voorschotten tot een totaal bedrag van 101.684, f De Voorzitter van het Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel ’s-Gravenhage, J. A. ZANDEE. pg STICHTING SOCIAAL VOORZIENTNGSFONDS GEMEENTEPERSONEEL ’S-GRAVENHAGE Aard der verstrekking. Aard der verstrekking. 122 85 42 577 420 Transporteren is ƒ101.095,17 ƒ101.095,17 Winstrekening per 31 December 1954. 35.280,63 35 280,63 Financiëel overzicht. Balans per 31 December 1954. Medische instrumenten Bibliotheek Giften Gaven Onkosten Huishoudelijke hulp Batig saldo 7.855.48 1.404,84 21 15 21 5 Contribution Boeten Bijdragen van derden Interest Bijzondere contribuanten Aantal verstrekkingen. Transport 420 10 19 11 14 4 16 6 1 36 40 27.491,55 700,60 5.024,72 2.028,41 35,35 44,12 99,— 14.497,45 52,61 2.336,06 6.332,11 11.919,28 134,80 271,54 14.305,51 210,16 25 34,50 21,68 1.535,75 84.556,23 66,33 26,19 36,45 40,29 102,28 8.951,46 93,— 187,25 67,— gebitsprothesen en tandregulatie medische hulpmiddelen en apparaten (brillen, steunzolen, elastieken kousen, hoogtezon e.d.) extra- en dieetvoeding (waarin is begrepen dieetvoeding aan 36 suikerpatiënten) kosten van uitzending (kosten verpleging herstellingsoord en kleding ingeval van uitzending) tegemoetkoming kosten huishoudelijke hulp, waarin aan vragers zelf hebben voorzien sanering schulden aankoop van bedden en beddegoed (in geval van ziekte) boorapparaten 1.802,52 13.865,40 10,483.50 2.729,63 539,35 4.970,— 3,- 1,— 45.890,81 1.751,53 199,84 28,02 Aantal verstrekkingen. 109 Verlies- en Giro Kas Bank Leningen u/g Effecten Nutsspaarbank No. 12840 Rijkspostspaarbank 3 Geldverstrekking ’s-Gravenhage Medische instrumenten Bibliotheek Financierings en Beleggingsfonds Contributie-debiteuren Interest Gaven Nutsspaarbank No. 34914 No. 421713 No. 421714 No. 422637 No. 423844 Lening u./g. Kolen voorschotten Goederen Spaarregeling Kolenvoorschot Huishoudelijke hulp brandstoffen kleding (in onvoorziene omstandigheden) ziektekosten diversen kosten van bevalling verhuiskosten en huisraad studiekosten invalidewagens verstrekking in natura huishoudelijke hulp ingevolge regeling S.V.G Waarborgsommen Spaarregeling Lening o./g. kolenvoorschotten Onkosten Ambtenarencentrum Kruisposten Commissie tot Bevordering van Samenwerking Huishoudelijke hulp Kapitaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 85