1 GEMEENTELIJKE FONDSEN, a. Stand der fondsen. Naam van het fonds. Fonds voor ambtenaars-eigen-pensioenen 1.572.214,73 181.883,21 1.390.331,52 1. 682.257,47 18.414,04 700.671,51 202.442,04 2.552,66 204.994,70 4. Brandverzekeringsfonds 2.186.558,61 163.464,12 i 2.350.022,73 5. 99.676,19 j 29.369,88 70.306,31 6. 7. 208.407,64 4.697,77 213.105,41 8. Onderhoudsfonds ter zake van de woningexploitatie 9. Reservefonds van de productiebedrijven 4.669.735,85 1.236.022,63 5.905.758,48 10. van het Grondbedrijf 3.928.083,22 766.595,66 4.694.678,88 11. van de uitgegeven terreinen 3.794.337,34 119.610,92 3.913.948,26 12. Erfpachtsfonds 4.237.670,03 135.821,82 4.373.491,85 13. Reservefonds van de Gem. Hypotheekbank 1.077.869,98 30.569,53 1.108.439,51 14. 1.310.564,73 79.993,47 1.390.558,20 178.359,89 21.539,29 199.899,18 16. Algemeen Reservefonds voor de woningexploitatie 1.263.475,50 377.528,08 1.641.003,58 ƒ25.411.653,22 j 2.956.809,99 Totaal 211.253,09 ƒ28.157.210,12 Fonds voor de pensioenen van de leerkrachten bij het bijzonder voorbereidend onderwijs Fonds voor de verzamelingen van Kunst en Weten schap Boekenfonds voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs Reservefonds ter zake van de woningbouw en de woningexploitatie Vermeerderd in 1954 met Verminderd in 1954 met Stand op 31 Dec. 1953. Stand op 31 Dec. 1954. 3. Fonds voor uitkeringen aan personeel, vallende onder de Verord. no. 10 van 1927 2. Fonds tot bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Ongevallenwet 1921 15. Burgemeester-De-Monchyfonds BIJLAGE 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 86