r r r r 1 H i 1 Hl I 1 ffil o|g|>a-“ I f f :h r °L 3 r r i I 1 s I E en’ 00 r r r i' 2 X 3 i Bil g ff r r 1' r r ilih? ï^gié gSi-E» rflpi o^SE“-“ 4 i. s 3 z g 2 s g' 8 n I I I •f s i s Sg 8 53 1 I L r r 1 4 s? 4 p I -Kcss^^§-E>.fËff "is .2 3 2 x OditlliHyiOOh: I 3 4s Xg Mn O en xt en en en - M> VERSLAG GEMEENTELIJKE FONDSEN. I. :i HlJH IfhlM :hi ••5-s^S= 1 ?a.§ :E._ Mn 2 I I' I r g o I r 11 r i' o Mn Mn Mn I f I. I r in o (D -D E <p o o Q S Q. O c o “O c Q) c c Q CD .E CD _O 0) -Q O “O u N O 8 g Mn cm’ I. rJ Mn en m O' en \O en Mn Mn Mn C> 8 en en cm’ CM oc S o< oo o’ 8 \D en oo O'’ 8 3 *n i Mn I ‘n- o\ I 3 CM Mn en oo" S xt O MO XT en ir, oT Mn en Mn O'" en Xt 0C 3 en c 8 OO en en CM 8 oo" en en r4 nj X s CM vn O'" e**, x£ 8 OO en I 8 en cm 'O cm en g en O 8 3 I I 8 O\ 8 8. 8 00 Mn Mn 8 en Mn m O O^ sC O' en Mn S CM mx Mn vó CM CM Mn CM Mn oo' 3 8 Mn CM I I 88 Mn oo Xp en 00 o en r-^ O CM O' o 32 CM en cm’ 42 O' ï4 3” cm -- O xT O en Xfr cm" O' CM O' o 32 CM en ri \C O© 8 en oc g g Mn r-’ CM -.2 o e C c ■E SS c ^5 8 CQ o u o TJ te' s CM 00 oo" Tt O' O' Tt r- O'. en en Xt 8 2 oo" o V~i O' Ml 00 8 8 n - ■3 ^•ES S R g g g I I I I I r i ff 1 S 2$ 3 88 8 r- xr o\ S CM S O< Tt oo" 00" \D S S’ 22 £2 xf' cn xg gg_ S S3 n g 8 _S 3 I Ch I I r 1 CM 2 8 o" •ei 4 1 p I 3 CM 1 E I OO" cm’ I I 3 2 <r. en 8 3 P 5 S 2 00 I I r r c H s 5 SS ■jJ-o-é u .e|s-o I o I Ui Q -*-» 2 ^-o 8 s J c-1 f -3 eitês -s-j 'si o’8f g 5 g 5 o - •g é-3 5’_’-8 g'ö2i-ë g 5 o So 8-S! c 6 n I 3 1" 00" 1 n Mn O O' C£ 'O O' en Mn o 1 1 1 ■•5 ■■8 - cSSi g ?-a§u- - -ö^ 5 o g al »g c.al-81-gl a-si èg o 8£ g? w4 cm’ en xf Mn’ r*’ 00’ oó ’-*’ cm en’ xg mó T"“ Wi T“ cm O cm r~ xj-" xr r-" o Mn en vo O' xf r- xr Mn 00’ en CM 'O cm O' r- r^- en Mn T— I I II. I' 8 8 88 \D Mn Mn 00 00 xr oc- 00" JQ Mn Mn C ÜI-J O c Sö-E. O H aj —1 ■1“ 5 p.5 20- C/3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 87