I 3 1 éi s 7 7 7 7 ^3 316 4 ■1 f i I I 7 21.778.725,— ƒ258.837.583,99 BIJLAGE 4 6.388.546,88 57.500,— 8.610,— 9.432.970,67 S 8.130.083,84 300.200,— 827.172,12 99 1/ Leningen, aangegaan met eigen fondsen. V. III. 926.632,98 505.705,85 867.837,27 555.877,47 585.633,31 409.620,82 421.965,35 11.487.190,24 VIII. Schulden Rente ten honderd. Rente ten honderd. Rente ten honderd. 3‘/2 4 Restant schuld op 31 December 1954. Bedrag der renten over 1954. Bedrag der renten over 1954. 2(6 3 3% 2*/s 2% 3 3(4 3(4 3% 4 414 3 4 Bedrag van het rentebestanddeel in 1954. 376.611,80 45.353,55 521.568,14 64.065,17 Bedrag der renten over 1954. Bedrag der aflossingen in 1954. Bedrag van het aflossingsbestanddeei in 1954. 430.484,50 125.392,97 379.183,27 30.437,55*) 21/2 3 3,03 3,04 3,11 3,133 Restant schuld op 31 December 1954. 1.108.840,79 14.732,27 560.970,16 7.402,36 4.166,82 33.266,19 1.729.018,59 28.312,39 552,46 17.651,14 285,45 194,38 1.215,93 48.211,75 23.655,12 3.683,07 21.575,78 2.347,45 2.083,34 5.544,37 58.889,13 II. Onderhandse leningen (geen annuïteitsleningen). Restant schuld op 31 December 1954. IV A. Inschrijvingen in het Grootboek A der Gemeenteschuld krachtens de vóór 1 November 1951 geldende bepa lingen der Grootboekverordening 1930. Onderhandse annuïteitsleningen (zonder Rijksvoorschotten). 3-31/2 3% 31/2 4 Rente ten honderd. 3 3-31/2 3% 3/2 4 4/4 21/2 2/4 3 3-31/2 3/4 3% 3’/i. 3/2 3/4 4 4% Bedrag der aflossingen in 1954. Bedrag der aflossingen in 1954. 2.175.716,— 1.000.000,— 38.181.000,— J 57.915.711,— I 61.438.922,— 2.000.000,— 4.000.000,— 47.655.870,— 1 12.775.000,— 9.916.639.99 6.504.223,56 4.654.666,23 1.293.205,14 11.637.851,79 ƒ24.089.946,72 aan het Rijk (Werkfonds 1934). A f 429.254,49 f 4.137.000,— Restant schuld op 31 December 1954. I. Obligatieleningen. f 8.884.000,— 7.190.000,— J 25.023.000,— 48.500.000,— 38.800.000,— 50.300.000— 178.697.000,— OVERZICHT DER GEMEENTESCHULDEN (Kasgeldleningen uitgezonderd), aangegaan ten behoeve van het Financierings- en Beleggingsfonds. 12.151.562,— 2.808.000,06 i ƒ14.959.562,06 15.823.780,11 VII. Rijksvoorschotten Verenigingsbouw (annuïteitsleningen). f 10.381.154,70 1.106.035,54 VI. Rijksvoorschotten Gemeentebouw (annuïteitsleningen). 14.347.543,88 1.476.236,23 285.000— 500,— i 1.000,— 286.500,— IV B. Inschrijvingen in het Grootboek A der Gemeenteschuld krachtens de van 1 November 1951 af geldende bepa lingen der Grootboekverordening 1930. f 500,— 1.376.500,— 1.482.800,— 5.721.400,— 13.431.600,— 82.100,— 1.215.600,— 1.105.900,— ƒ24.416.400,— Totaal bedrag van de restantschuld op 31 December 1954: 530.326.981,71. 'i Hiervan is een bedrag van f2.576,36 door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting wegens vergoeding van oorlogsschade kwijtgescholden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 88