5 -- BIJLAGE Door de gemeente gewaarborgde geldleningen. Doel der leningen. A. Bouw van arbeiderswoningen 6.604.428,94 B. Bouw van middenstandswoningen 1.490.623,76 4 1.750,— 5, 41/4 20.000,— 3.930.359,30 12.025.412,— 1) Deze lening is door de gemeenten ’s-Gravenhage en Rijswijk (Z.H.) ieder voor de helft gewaarborgd. Rente ten honderd. 4 4 3i/2 31/2 48.064,23 45.000,— 3-31/2 314 3/2 3% 4 Onafgelost bedrag op 31 Dec. 1954. 3/4 3’/i« 2% 3-31/2 3/4 4 419.623,76 700.000,— 371.000,— Recapitulatie: A B C 300.000,— 1.000.000,— 1.250.000,-1) 3.692.068,43 184.850,— 1.799.176,51 310.000,— 618.334,— C. Stichting „Rosenburg” (observatorium, tevens inrichting voor het verplegen van zielszieken) Vereniging „Haags Tehuis voor Ongehuwden” (tehuis voor ongehuwde arbeiders) Eerste Ned. Vereniging voor Kleuterzorg „Naar het Strand” (gebouw voor dagverpleging van kleuters) ’s-Gravenhaagse Vereniging tot bestrijding der tuberculose (stichting van een consultatie bureau) ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging „Kraamverzorging” (verbouwing en inrichting kliniek) ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging tot bescherming van zuigelingen en kleuters (verbetering consultatiebureau Houtrustweg 260-262) N.V. Haagse Bouwmaatschappij (Habo) (bouw van een kantoorgebouw, magazijnen, werk plaatsen, enz.) N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M. (uitbreiding wagenpark en bouw autobus-garage) ïndustrieschap „De Plaspoelpolder” (aankoop gronden) 231.310,— 1.034.235,07 6.604.428,94 1.490.623,76 3.930.359,30 -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 89