Aantekeningen. Naam der maatschappij enz. Raadsbesluiten. 1. N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. 200.000,— Gestort 12*4 pCt. 2. N.V. Haagse Bouwmaatschappij (Habo). 990.000,— 100,— 9» 400.000 Gestort 60 pCt. 7 Maart 1949 (Bijl. 113). 2.000,— 1.000.000,— 5 Januari 1953 (Bijl. 716 van 1952). Gestort 20 pCt. 50.000,— 25. Stichting HaagseTaxi-TelefooncentraleH.T.T. J» J, 8.000,— 100,— 100,— 100,— 100,— 100,— 100,— 99 99 99 99 100,— 480.000,— 100,— 7.000,— 200,— 100,— 100,— 30 Juni 1926 (Bijl. 320). 7 Maart 1927 (Bijl. 153). 25 April 1927 (Bijl. 355). 16 December 1929 (Bijl. 848). 8 December 1952 (Bijl. 681). 19 October 1953 (Bijl. 568). Stichtingskapitaal Werkkapitaal. Bedrag van de deelneming. 13 December 1948 (Bijl. 552 en 581), 30 Januari 1950 (Bijl. 28), 8 Februari 1954 (Bijl. 49) en 1 Maart 1954 (Bijl. 127). 28 Februari 1949 (Bijl. 88) en 12 Juni 1950 (Bijl. 266). 30 Juni 1930 (Bijl. 116 en 116 A). 6 Januari 1941 (Bijl. 434 van 1940) en 9 Juni 1941 (Bijl. 207). 19 October 1914 (Bijl. 1187), 27 Maart 1922 (Bijl. 232 en 233) en 31 Juli 1933 (Bijl. 449). 1 November 1920 (Bijl. 1272) en 28 Februari 1921 (Bijl. 174). 4 April 19J1 (Bijl. 46). 28 April 1924 (Bijl. 305), 7 September 1936 (Bijl. 437) en 9 Mei 1938 (Bijl. 193). 25,— 55.215,40 100,— 80.000,— 11Coöperatieve Inkoopvereniging van Metaal- industriëlen G.A. (Coopra) te Rotterdam. 12. Centr. Ammoniakfabriek te Weesperkarspel. 13. N.V. Maatschappij tot Keuring van Electro- technische Materialen te Arnhem. 14. Haagse Kunststichting. 3. Stichting Centraal Woningbeheer. 4. N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Belang”. 5. N.V. Gemengd Bedrijf Haagse Tramweg- Maatschappij. Maatschappij. I 200.000, 6. Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding 7. Bouwgrondmaatschaapij „Ockenburgh”. 8. Stichting Centraal Badbeheer. 9. Stichting Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen. 10 N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland. 16 November 1939 (Bijl. 527). 25 Februari 1946 (Bijl. 35) en 13 Januari 1947 (Bijl. 445 van 1946). 4 Augustus 1947 (Bijl. 282). 1 December 1947 (Bijl. 523). 12 April 1948 (Bijl. 136). 20 December 1948 (Bijl. 574). 2 Augustus 1948 (Bijl. 330). Deelneming door de Gemeente in het kapitaal van maatschappijen enz. 15. Jan-Campertstichting. 16. Johan-Wagenaarstichting. 17. Jacob-Marisstichting. 18. Haagse Kunststichting voor de Jeugd. 19. Stichting Haagse Jeugdverblijven. 20. N.V. Keuringsinstituut voor waterleiding- artikelen (Kiwa). 21Haagse Woningbouw-maatschappij (Hawoma) N.V. (in liquidatie). BIJLAGE 6 22. Stichting Borgstellingsfonds voor ’s-Gravenhage en omstreken. 23. N.V. Bouwkas Nederlandse Gemeenten te Assen. 24. Gemeentelijke Stichting voor het beheer van de Scheveningse Visafslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 90