8 ft 3 8 p ij VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. 455,19 535.868,81 124.788,08 682.423,11 5.000,— ƒ128.591.690,51 Vermeerdering in 1954 Bedrag. Datum. 14.827.632,74 16.499.589,63 851.217,11 851.217,11 4. 1.288.062,59 96.747,53 1.191.315,06 31 December 6. Diversen 58.136.889,45 56.368.185,03 1.768.704,42 20. Gemeente 's-Gravenhage wegens belegde gelden. A. Eigen kapitaal der Gemeente. 31. Overige crediteuren. Deze schulden betreffen kosten dienst der leningen bankkosten overige kosten 1 Januari 31 December 3.000.000,— 10.220.346,88 Stand per 31 December 1954. 736.000,— 3.754,46 23.343,68 15,- 318,13 122,06 1. Opbrengst (boven de boekwaarde) wegens verkoop of overdracht van gemeente-eigendommen of vorderingen 2. Gestorte afkoopsommen van grond renten ƒ125.665.937,90 422.295,32 392.279,15 1.423.994,40 247.962,49 25.287.673.24 990.000,— 25.287.673,24 990.000,— i 30. Gemeente ’s-Gravenhage (schulden). Op 31 December 1954 waren aan de Gemeente ’s-Gravenhage de volgende bedragen verschuldigd wegens: kapitaalverstrekking rente van belegde gelden teruggave van belegde gelden uitkering van ontvangen aflossingen op vorde ringen der Gemeente op derden uitkering van ontvangen inkomsten uit gelds waardige papieren der Gemeente uitkering van ontvangen inkomsten uit vorde ringen der Gemeente op derden uitkering van een ontvangen aflossing van geldswaardige papieren der Gemeente kosten dienst der leningen overige kosten drukkosten jaarverslagen 1948 t/m 1953 (op balans per 31 December 1953 reeds als ver schuldigd opgenomen) Stand per 1 Januari 1954. 3. Uitkeringen wegens: a. gedeblokkeerde gelden Gemeente fonds 1948 t/m 1950 b. rente over idem Uitkering van het Rijk wegens schade loosstelling voor de naasting van het Telefoonbedrijf 5. Vrij kapitaal van het Grondbedrijf 3.000.000,— 10.220.346,88

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 98